| Výuka > Seznamujeme se s DF > Snímače |

Snímače

CCD (Charge Coupled Device) - mají rozmístěny jednotlivé buňky horizontálně a vertikálně vedle sebe. Každý bod zaznamenává jednu ze tří barev (červená, zelená a modrá). Výsledná barva se vypočítává ze sousedních buněk a jejich hodnot.

 Technologie CCD

Technologie CCD

CMOS (Complementary Metl Oxide Semiconductor) - buňky jsou na snímači rozmístěny podobně jako u CCD, ovšem s menší úrovní digitálního šumu.

SuperCCD - technologie snímačů vyvinutá firmou Fuji. Buňky mají tvar osmiúhelníku a nejsou umístěny vedle sebe svisle ani vodorovně, ale jsou umístěny diagonálně (pod úhlem 45°). Tyto snímače využívají mnohem lépe interpolace při zvětšení.

 Technologie SuperCCD

Technologie SuperCCD

X3 - v současné době novinka od společnosti Foveon, která díky vícevrstvé technologii rozeznává barvu světla v každém bodě a není tedy třeba výslednou barvu vypočítávat jako u předchozích technologií. Prozatím jedinou vadou je relativně velký šum.

 Technologie foveon X3

Technologie foveon X3

Snímač tedy díky své schopnosti pojmout určité množství bodů utváří výslednou kvalitu snímku. Programově lze v počítači kvalitu snímku upravit. Mezi nejčastější změny patří úprava velikosti snímku - tzv. převzorkování (resampling). Při zmenšení snímku dochází k vypuštění některých bodů, při zvětšení se však některé body musí dopočítat (tzv. interpolace), čímž dochází ke značné ztrátě kvality snímku. Pro tyto změny existuje celá řada resamplovacích algoritmů (např. algoritmus nejbližšího souseda, bikubická nebo bilineární interpolace), přičemž každý je vhodný pro určitý typ snímku a závisí též na rastrovém editoru, jak tyto algoritmy používá.

Citlivost snímače je opět velmi důležitým faktorem. Udává se v jednotkách ISO. Změna ze 100 ISO na 200 ISO znamená, že snímači postačí pouze polovina světla pro zachycení snímku, což znamená, že mu stačí poloviční čas expozice. Vysoká citlivost ovšem nemá pouze výhody, neboť současně s ní roste míra digitálního šumu na fotografii.

02.09.2007, 20:15 vytvořil Administrator