| Výuka > Seznamujeme se s DF > Režimy digitálního fotoaparátu |

Režimy digitálního fotoaparátu

Kvalita snímku je ovlivněna celou řadou různých faktorů, na prvním místě však samotným fotografem, který určuje kompozici scény, výřez či správnou expozici. Neméně důležitým faktorem je i režim focení, který nabízí několik variant odpovídajících přednastaveným hodnotám ostření a expozice. Některé modely DF pak nabízí i např. focení sekvenční, se samospouští či tzv. bracketing.

Portrét

Při klasickém portrétu většinou požadujeme, aby vše kromě zvěčňované osoby bylo rozmazané a nerušilo divákův pohled.

Malou hloubku ostrosti, tedy to, aby vše před a za fotografovaným objektem bylo rozmazané, se snaží fotoaparát dosáhnout nastavením malého clonového čísla (velký otvor clony), k němuž přizpůsobuje čas závěrky. Pokud je šero nebo tma, nastaví se režim blesku na redukci červených očí. Hloubka ostrosti se zmenšuje i s prodlužujícím se ohniskem. Za ideální ohniskovou vzdálenost pro portrétování je u kinofilmu považována hodnota 80 a 100 mm. Při nastavení zoomu na tyto ohniskové vzdálenosti (pozor - údaje platí pro kinofilm a je nutno je přepočíst pro daný digitální přístroj) vypadá portrétovaná osoba nejpřirozeněji. Postava není nijak opticky deformována, jako by tomu bylo například při fotografování s širokoúhlým objektivem.

Při použití zoomu bývají fotografie často rozmazané. Důvod je jednoduchý. Přístroj nastavuje minimální clonové číslo, čas závěrky je dostatečně dlouhý na to, aby i nepatrně třesoucí se ruka byla na výsledku znát.

Program portrét lze samozřejmě využít i jinde, než při fotografování osob. Můžete jej využít všude tam, kde je potřeba "vypíchnout" nějaký detail a požadujete, aby jeho okolí bylo rozmazané.

Krajina

Tento program je pravým opakem režimu portrét. Zatímco při portrétování musí být některé části obrazu rozmazané, u krajiny se předpokládá, že ostré má být vše. Přístroj nastavuje velká clonová čísla (malý otvor clony) tak, aby hloubka ostrosti byla co největší. Většinou je u tohoto režimu automaticky vypnut blesk.

Je vhodný všude tam, kde jsou v popředí snímku objekty, které mají být ostré stejně tak, jako objekty v vzdálené.

Sport

Sport je dalším velmi často užívaným režimem. Obecně, focení sportu nebo jakéhokoliv jiného rychlého pohybu věcí či osob vyžaduje krátký čas závěrky. V opačném případě je pohybující se objekt ve výsledku rozmazán. Z logiky věci tedy vyplývá, že fotoaparát zde preferuje krátký čas závěrky.

Využití nalezne tento režim všude tam, kde se něco hýbe a nemá to být rozmazané. Dobrým trikem, jak "zmrazit" rychlý pohyb, je také použití blesku (například v režimu fill-in).

Bracketing (BKT)

Bracketing umožňuje vyfotit několik snímků stejného záběru, každý s jinou hodnotou expozice. Ostření snímku či vyvážení bílé barvy jsou korigovány pomocí prvního snímku. Získá se tak sada několika (většinou tří) fotografií, u kterých jsou vidět značné rozdíly výsledku a fotograf si může vybrat ten snímek, který je pro něj nejpřijatelnější.

31.08.2007, 14:53 vytvořil Administrator