| Výuka > Seznamujeme se s DF > Princip digitální fotografie |

Princip DF

Principem fotografování je zachycení světla, které snímaná scéna odráží. Světlo prochází optikou (soustavou čoček) a dopadá na plochu snímače. Snímač je umístěn v místech, kde u klasických fotoaparátů bývá umístěn světlocitlivý film. Elektronický záznam se poté provádí na paměťovou kartu či do vestavěné paměti DF.

Snímač sestává z miliónů světlocitlivých buněk (tzv. pixely). Podle množství dopadnutého světla se každá buňka nabije určitým elektrickým nábojem, který je změřen, a elektronika tak vyhodnotí, kolik světla na konkrétní buňku dopadlo. Aby bylo možné vyhodnocovat obraz barevně, je před buňkami snímače umístěn barevný filtr, který propouští pouze určitou barvu (červenou, zelenou či modrou). Ze sousedních pixelů se tak vždy vypočítá barevný odstín, který mělo dopadající světlo (interpolace). Z těchto všech údajů je pak sestaven výsledný obraz scény, který byl zachycen.

V předchozím odstavci byl uváděn počet obrazových bodů - tzv. pixelů. Pro zjednodušení se tento údaj neuvádí v milionech pixelů, ale v megapixelech (Mpx). Tento údaj by neměl být právě tím rozhodujícím, při výběru DF. Mnohem praktičtější je rozhodnutí, co od fotoaparátu očekáváme a co budeme provádět s pořízenými snímky.

Snímek, který budeme do budoucna prohlížet pouze na obrazovce počítače, postačí pořídit s fotoaparátem, jehož rozlišení je 2 Mpx. Pro tisk fotografií (převod do papírové podoby) je pak důležitý její výsledný rozměr. Více snad napovídá následující orientační tabulka:

formát v cm minim. rozlišení v obr. bodech optim. rozlišení v obr. bodech
13 × 9 640 × 480 1024 × 748 (0,8 Mpx)
15 × 10 800 × 600 1280 × 1024 (1,3 Mpx)
18 × 13 1024 × 748 1400 × 1100 (1,5 Mpx)
21 × 15 1280 × 960 1600 × 1200 (2 Mpx)
30 × 20 1400 × 1024 1800 × 1400 (2,5 Mpx)
45 × 30 1600 × 1200 2250 × 1704 (3,8 Mpx)

31.08.2007, 14:45 vytvořil Administrator