| Výuka > Romská problematika > Text vládního prohlášení k situaci romské komunity |

Text vládního prohlášení k situaci romské komunity
(ČTK, 29. října 1997)

Podepsal: Václav Klaus

  1. Vláda prohlašuje, že je znepokojena odchodem některých našich spoluobčanů a jejich žádostmi o politický azyl v zahraničí a je pevně rozhodnuta čelit příčinám které k tomu vedou.
  2. Vláda považuje romskou komunitu za přirozenou součást naší společnosti, uvědomuje si a plně respektuje romskou kulturu a její přínos pro naši zemi.
  3. Vláda udělá všechno, co je v její moci, aby u nás nikdo neměl strach z důvodu své příslušnosti k té či oné menšinové komunitě. Ekonomické důvody jsou řešitelné u nás doma a nejsou ospravedlněním žádosti o politický azyl.
  4. Vláda vyzývá Rómy a vlivné představitele rómských organizací - aby neodcházeli, - aby začali s vládou konstruktivně spolupracovat, - aby neprodleně jmenovali své zástupce do Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity, - aby se zapojili do prosazování již existujících opatření vlády i do opatření, které vláda schválila a která se týkají většiny členů vlády a všech přednostů Okresních úřadů.
  5. Vláda zároveň vyzývá všechny občany České republiky, aby i oni udělali maximum pro lepší pocit našich romských spoluobčanů, a tak přispěli k tomu, aby z naší země vymizel pocit vzájemné nedůvěry, podceňování, obviňování či diskriminace z rasových důvodu.
  6. Vláda si je vědoma toho, že se jedná o problém mnoha desetiletí či dokonce staletí, a proto také ví, že nemůže být vyřešen ze dne na den. Věří, že přijatá opatření urychlí potřebná pozitivní řešení.

30.08.2007, 17:59 vytvořil Administrator