| Výuka > Principy počítačů > Zavádění systému > MSDOS.SYS |

MSDOS.SYS

Obsah souboru MSDOS.SYS tvoří jádro operačního systému MS-DOS, nezávislé na technických prostředcích počítače. V průběhu zavádění systému do paměti počítače a jeho přípravě k provozu, provádí inicializační kód tohoto souboru následující činnosti:

  • inicializace vektorů přerušení, které jsou vyhrazeny pro použití jádrem operačního systému - konkrétně se jedná o nastavení přerušovacích vektorů 20H až 3FH, resp. těch z uvedeného rozsahu, které jsou jádrem využívány. Nastavení těchto přerušovacích vektorů je nezbytné, protože jsou jejich prostřednictvím nadále využívány služby jádra operačního systému uživatelskými aplikačními programy. S touto činností souvisí také příprava a inicializace vnitřních tabulek systému, souvisejících s přidělováním paměti a obsluhou programů
  • zavedení procesoru příkazů do paměti počítače - standardně je jádrem systému zaváděn na nejnižší adresu nad jádrem systému a jeho datovou oblastí procesor příkazů, uložený na systémovém médiu ve formě souboru COMMAND.COM. Na základě požadavku uživatele počítače, realizovaném formou příkazu v konfiguračním souboru CONFIG.SYS, může jádro systému zavést do paměti libovolný soubor, obsahující spustitelný kód. Je záležitostí uživatele, aby tento kód zajišťoval vhodným způsobem komunikaci s uživatelem, a aby realizoval funkce, které procesor příkazů realizovat má. Protože jádro systému po zavedení procesoru příkazů do paměti předává tomuto procesoru řízení počítače, musí zajistit veškeré činnosti, které je k regulérnímu zavedení programu do paměti počítače třeba provést. K tomuto účelu je v paměti počítače vytvořen tzv. prefix programového segmentu (PSP = Program Segment Prefix) pro zaváděný procesor příkazů a po zavedení souboru do paměti a dalších přípravných činnostech je procesoru příkazů předáno řízení.

10.09.2007, 21:51 vytvořil Administrator