| Výuka > Principy počítačů > Zavádění systému > IO.SYS |

IO.SYS

Soubor IO.SYS slouží jako modifikační soubor modulu BIOS počítače. Obsahuje tedy upravené nebo nové rutiny pro obsluhu základních technických prostředků počítače a musí proto zajistit potřebné vazby mezi přerušovacím systémem počítače a rutinami, které obsahuje. Sled činností, které kód souboru IO.SYS zajišťuje, je následující:

  • zavedení souboru MSDOS.SYS do operační paměti počítače - určení stavu jednotlivých zařízení počítače a jejich inicializace včetně inicializace diskového systému
  • interpretace příkazů konfiguračního souboru CONFIG.SYS - tento soubor je vytvářen uživatelem počítače a umožňuje ovlivnit chování operačního systému. Mezi jeho nejdůležitější příkazy patří požadavky na instalaci uživatelských ovladačů zařízení, případně na zavedení nestandardního procesoru příkazů pro komunikaci s počítačem. Instalované uživatelské ovladače jsou zavedeny do paměti počítače a zapojeny do seznamu standardních rezidentních ovladačů operačního systému MS-DOS
  • modifikace hodnot přerušovacích vektorů pro přerušení, která jsou vyhrazena modulu BIOS - jestliže je tato činnost nutná pro zajištění vazeb na správné obslužné programy zařízení
  • provedení relokace kódu souboru MSDOS.SYS na určené adresy a předání řízení první slabice tohoto kódu

10.09.2007, 21:50 vytvořil Administrator