| Výuka > Principy počítačů > Zavádění systému > HPFS |

HPFS

High Performance File System se objevil již v roce 1989, v operačním systému OS/2 v1.2. Snaží se především řešit některé nedokonalosti FAT. Clustery zde neexistují, nejmenší alokační jednotkou je jeden sektor (512 B). V OS/2 dokonce není ani defragmentační program, jelikož není potřeba.

Názvy souborů mohou být dlouhé až 254 znaků, přičemž HPFS rozeznává malá a velká písmena. Díky použité technice trvá prohledávání adresářů v HPFS podstatně kratší dobu. Ochrana proti náhodným chybám je dobře propracována, na disku jsou rezervovány "hotfix sektory", kam jsou data při chybných zápisech "uklizena" a následovně pak přesunuta na volné sektory.

Soubory HPFS mohou obsahovat tzv. rozšířené atributy, což je speciální datová část, která je připojena k souboru a může obsahovat další informace, např. náhled na obrázek, jméno programu pomocí něhož byl soubor vytvořen apod. Velikost diskového oddílu může být 512 GB. Všechny souborové systémy jsou k OS/2 připojeny přes rozhraní IFS, díky kterému může OS/2 podporovat téměř libovolný souborový systém.

10.09.2007, 21:58 vytvořil Administrator