| Výuka > Principy počítačů > Zavádění systému > FAT32 |

FAT32

Další rozšíření systému FAT přinesl ServicePack 2 pro Windows 95 (OSR2). Nová verze vyřešila dva hlavní problémy FAT16. Za prvé používá 32 bitovou alokační tabulku, která umožňuje adresovat vyšší počet clusterů a tím posouvá hranici maximální teoret. velikosti oddílu na 2 TB. Prakticky je díky omezení BIOSu velikost oddílu omezena přibližně na 8 GB. Za druhé je zvýšením počtu clusterů možné zachovat jejich malou velikost i u velmi velkých disků. Do velikosti 8 GB je velikost clusteru 4 kB, což značně redukuje podíl nevyužitého místa. V neposlední řadě je systém FAT32 méně náchylný k selhání kritických částí souborového systému.

FAT32 obsahují záložní kopii FAT tabulky pro případ poškození. Také spouštěcí záznam (boot record) doznal několika změn. Kořenová složka (root directory) je nyní standardní složka, omezení počtu záznamů je minulostí. Všechny tyto změny umožňují dynamicky měnit velikost oddílu. Tyto nové vlastnosti jsou sice velmi užitečné, ale ostatní nedostatky systému FAT však neodstraňují. Jedná se především o absenci komprese, šifrování a bezpečnostních vlastností složek a souborů na úrovni souborového systému.

Jak velké clustery? (v kB)

Velikost disku FAT16 FAT32
512 - 1023 MB 16 4
1024 - 2048 MB 32 4
2 - 8 GB - 4
8 - 16 GB - 8

10.09.2007, 21:56 vytvořil Administrator