| Výuka > Principy počítačů > Zavádění systému > FAT16 |

FAT16

S rostoucí kapacitou pevných disků rostla i potřeba tyto kapacity účelně spravovat. Souborový systém FAT12 brzy narazil na meze svých možností, a proto bylo nutné provést změnu. Zvýšil se počet bitů určený pro adresaci. Nyní byl systém FAT16 schopen adresovat až 65 536 clusterů (216 bitů). Libovolně velký disk je tedy při formátování rozdělen na maximálně 65 536 částí, velikost jedné části se pohybuje od 512 B do 32 kB (ve Windows NT 4.0 lze použít ještě 4 GB oddíl s velikostí clusteru 64 kB).

S rostoucí kapacitou disku roste i podíl nevyužitého místa, protože i ten nejmenší soubor (např. o velikosti 1 kB) zabere celý cluster, což v případě 32 kB clusteru znamená ztrátu 31 kB. Dalším problémem je fragmentace obsahu disku. Při zápisu souboru na disk je využito první volné místo bez ohledu na to, jestli jeho velikost dostačuje zápisu celého souboru. Často dochází k situaci, kdy jsou jednotlivé části jednoho souboru uloženy na různých místech disku. Během čtení takového souboru vznikají relativně dlouhé časové prodlevy nutné k mechanickému posunutí čtecích hlaviček z místa na místo. Pro tyto případy obsahují operační systémy nástroje pro defragmentaci, která provede opětovné seskupení jednotlivých částí na jedno místo.

10.09.2007, 21:55 vytvořil Administrator