| Výuka > Principy počítačů > Zavádění systému > COMMAND.COM |

COMMAND.COM

V procesu zavádění systému do operační paměti počítače přebírá řízení po jádru operačního systému a provádí závěrečné činnosti celého procesu. Jedná se zejména o:

  • zpracování souboru AUTOEXEC.BAT - tento soubor je dalším prostředkem uživatele počítače, kterým může ovlivnit jeho činnost při zavádění operačního systému. Představuje běžný tzv. dávkový soubor operačního systému MS-DOS. Vlastnosti tohoto typu souborů jsou popsány v popisu příkazů operačního systému. Procesor příkazů má pro interpretaci souboru AUTOEXEC.BAT připravenu jednu svou část, která se nazývá inicializační. Jejím úkolem je nalézt v určeném prostoru systémového média dávkový soubor s uvedeným jménem a předat jej ke zpracování transientní části procesoru příkazů, která je vybavena kódem pro zpracování tohoto typu souborů. Pokud soubor se jménem AUTOEXEC.BAT není nalezen, jsou realizovány interní příkazy procesoru příkazů s názvy DATE a TIME, které zobrazí aktuální systémové datum a čas. uživatel počítače může uvedené hodnoty změnit, jestliže s uvedenými aktuálními hodnotami data a času nesouhlasí.
  • zobrazení systémové výzvy - tato činnost standardně zakončuje proces zavádění operačního systému do paměti počítače. Systémová výzva signalizuje uživateli počítače připravenost procesoru příkazů k přijímání příkazů uživatele. Tato výzva může mít různý tvar, který lze změnit pomocí příkazu PROMPT. Zobrazení systémové výzvy může být dočasně nebo trvale potlačeno, jestliže uživatel v rámci souboru AUTOEXEC.BAT specifikuje požadavek na spuštění aplikačního programu. Pokud tento aplikační program nezajišťuje výstup do procesoru příkazů operačního systému, není systémová výzva zobrazena.

10.09.2007, 21:53 vytvořil Administrator