| Výuka > Principy počítačů > Základní charakteristiky pamětí |

Základní charakteristiky

Základními charakteristikami pamětí RAM, které ovlivňují funkci a možnosti využití počítače, jsou kapacita a přístupová doba.

Kapacita paměti

Kapacita se nejčastěji uvádí v odvozených jednotkách MB = MegaByte, což je prostor paměti potřebný pro uložení jednoho miliónu znaků.

předpona značka zápis 2n převod
kilo k 1 kB 210 B 1 024 B
mega M 1 MB 220 B 1 048 576 B
giga G 1 GB 230 B 1 073 741 824 B
tera T 1 TB 240 B 1 099 511 627 776 B

V tabulce jsou uvedeny větší části od základní jednotky informace - bytu (B). Existuje ale i menší jednotka než byte a tou je bit (b). 1 B = 8 b.

Rychlost paměti

70 ns - tento údaj nám říká, že od okamžiku, kdy jsou ustálena data na sběrnici, tak do maximálně 70 ns jsou ustálena data i na datové sběrnici. Pro paměti 70ns se uvádí 150 ns cyklus.

DMA kanál

DMA kanál se dříve používal pro přímý přístup do paměti bez přítomnosti procesoru. Dnes má využití především u přídavných karet jako jsou zvukové karty, modemy apod.

10.09.2007, 17:11 vytvořil Administrator