| Výuka > Principy počítačů > UPS - záložní zdroje |

UPS - záložní zdroje

 Různá provedení UPS od APC

Různá provedení UPS od APC

Záložní zdroj není nic jiného, než krabice s bateriemi - právě ty tvoří onu zálohu při výpadku proudu. Záložní zdroj se připojuje mezi veřejnou elektrickou síť a počítač. Při běžném provozu jednoduše distribuuje napájení počítači, případně dobíjí baterie, nejsou-li plně nabity. Při výpadku proudu či nedostatečné hodnotě napětí aktivuje provoz na baterie, z nichž je počítač napájen až do jejich úplného vyčerpání nebo do obnovení dodávky elektrického proudu. Je vhodné poznamenat, že UPS (Uninterruptible Power Supply) pracuje jen několik minut, což dává uživateli možnost uložit svá data a počkat na znovuobnovení dodávky el. proudu.

Výkon záložního zdroje, který se odvozuje od kapacity a typu použitých baterií se udává ve voltampérech (tato hodnota udává, jaký může být maximální odběr zařízení připojených k UPS při bateriovém provozu). Mějme na paměti, že veličina s jednotkou VA udává zdánlivý výkon, zatímco činný výkon udávaný ve W bývá o 30-40 % nižší.

Podle vnitřního uspořádání dělíme UPS na:

UPS tedy neslouží jen při výpadcích proudu, ale též při kolísání v síti. Všechny své činnosti by měl samozřejmě dávat patřičně najevo a to buď formou optickou (světelné diody na čelním panelu UPS) nebo zvukovou (pípání v určité situaci). U některých dražších modelů se dokonce můžeme setkat i se softwarem, který pak informuje uživatele o stavu UPS.

Základní druhy baterií používané u přenosných počítačů:

  • NiCd, nikl-kadmiové - nejstarší typ baterií, v nových noteboocích se již nepoužívají. Mají velmi krátkou dobu napájení, jsou stabilní a nenákladné. Bohužel trpí paměťovým efektem (pamatují si úroveň posledního vybití a snižují tak svoji kapacitu) a jejich životnost je tím omezená. Počet nabíjecích cyklů je přibližně 700.
  • NiMH, nikl-metalhydridové - nejsou tak stabilní ani levné, ale vydrží déle. Vydrží asi 400 nabíjecích cyklů.
  • LiIon, lithium-ionové - zatím nejlepší komerčně používaný typ a také nejdražší; nejdéle vydrží, jsou bez paměťového efektu, ale nabíjet je lze taktéž asi 400krát.

Sebelepší baterie však nevydrží dodávat energii déle než několik hodin, a to i při používání správce napájení - APM (Advanced Power Managment). APM se snaží vyždímat z baterií notebooku maximum postupným usínáním displeje, pevného disku či zpomalováním procesoru po nadefinovaném časovém intervalu. Potřebujeme-li si při práci někam odskočit, nemusíme notebook hned vypínat, ale můžeme jej "dát spát" (Suspend), přičemž se nabízí možnosti uložit všechna data do operační paměti udržované při životě malým množstvím napájení a vše ostatní vypnout (Suspend to RAM), nebo vše uložit na pevný disk a nenapájet nic (Suspend to disk, Hibernate).

V prvním případě je probouzení rychlé, avšak při odpojení napájení všechna data ztrácíme, v druhém případě neuložená data neztratíme, avšak probuzení trvá mnohem déle. Konečně, u všech typů baterií se snažíme o co nejmenší počet dobíjecích cyklů, tedy snažíme se dobíjet až po úplném vyčerpání baterie.

10.09.2007, 23:24 vytvořil Administrator