| Výuka > Principy počítačů > Typy modemů a programy pro spolupráci s modemem > AT příkazy |

AT příkazy

AT příkazy jsou krátké sekvence, kterými se ovládají modemy. Příkazy jsou standardizovány a platí pro většinu modemů (tyto modemy se pak označují jako AT Hayes kompatibilní). Jednotlivé modemy ale můžou používat některé své nadstandardní příkazy, které u jiných zařízení nebudou fungovat.

Nejčastějším místem, kde se zapisují AT příkazy, je program typu terminál. Tento program komunikuje přímo s modemem, dokáže ho prostřednictvím těchto příkazů ovládat. Místo pro zadávání AT příkazů má každý komunikační program a zadávat je můžeme i do konfiguračních nabídek modemu. Příkazy se zapisují ve formě ATpříkaz (hned za AT úpříkazy následuje příkaz bez mezer). Po zapsání příkazu se tento musí potvrdit klávesou Enter a příkaz je tak proveden. Na jeden řádek je dokonce možné napsat více AT příkazů (např. AT%C1N1 je shodný se dvěma příkazy AT%C1 a ATN1). Na jeden řádek lze ale zapsat maximálně 40 znaků.

Zda je modem připraven pro komunikaci zjistíme napsáním znaků AT v terminálu a potvrzení Enterem. Modem by měl odpovědět OK. Příkazy je možné zadávat tehdy, když modem nekomunikuje s jiným modemem po telefonní lince. Pokud již komunikuje, je nutné zapsat tzv. Escape sekvenci +++, vyčkat cca 1s a potéje možné zadávat další AT příkazy. Do datového režimu je možné se vrátit zadáním ATO.

Vybrané AT příkazy:

Příkaz Činnost
D vytáčení čísla. Má několik parametrů, mezi nimiž jsou nejdůležitější P pro pulsní volbu a T pro volbu tónovou. Pulsní volba se používá u analogových ústředen. (Např. ATDTtelefonní_číslo vytočí tónovou volbou telefonní-číslo - pozor, tel. číslo je nutné zadávat i s předvolbou). Dalším parametrem je S, který vytočí číslo uložené v paměti (např. číslo v paměti 2 se vytočí příkazem ATDTS=2)
P pokud po příkazu D následuje parametr T, je od této chvíle vždy použita pulsní volba
T pokud po příkazu D následuje parametr P, je od této chvíle vždy použita tónová volba
H0 nebo H pro ukončení (zavěšení) hovoru během komunikace
X3 zakázání detekce oznamovacího tónu
Ln nastavení hlasitosti - od 0 (nízká) po 3 (maximální hlasitost) (standardní hodnota je ATL1)
Mn nastavení reproduktoru - 0 (reproduktor vždy vypnutý), 1 (reproduktor zapnutý, dokud není navázáno datové spojení), 2 (reproduktor vždy zapnutý), 3 (reproduktor zapnutý během vytáčení až do navázání datového spojení)
&F obnoví se tovární nastavení. Toto nastavení se nahraje do aktuálního profilu, který lze potom editovat a případně uložit
+MS= určuje maximální linkovou komunikační rychlost. Nejčastějším parametrem je V34, K56 a V90 - např. AT+MS=V90 pro nastavení komunikace rychlostí 56kb/s protokolem V90. Příkazem AT+MS=? se vypíše seznam všech použitelných hodnot.
&Zn ukládá telefonní číslo do jednoho ze čtyř míst (0 až 3)
%Q zobrazí kvalitu signálu na lince
Zn reset modemu. Tento příkaz musí být na řádce jako poslední - příkazy za ním již nejsou vykonány. Účinek je totožný s vypnutím a opětovným zapnutím modemu. Použití tohoto příkazu znamená, že aktuální hovor je ukončen. Tento příkaz se používá, pokud potřebujete 100% ukončeníspojení. Číslo n určuje, který profil se po resetu natáhne (např. ATZ1 natáhne profil č.1). Pokud číslo n neuvedeme, pak je standardně nahrán profil č. 0
&V zobrazí aktuální konfiguraci modemu
&Wn zapíše aktuální nastavení do profilu 0 nebo 1. Např. AT&W0 zapíše konfiguraci do profilu 0
&Yn určení profilu, který bude natažen po resetu nebo zapnutí modemu
A/ je zopakován poslední příkaz (stejně jako +++) se nezadává s úvodním AT a netiskne se Enter - je proveden ihned poté, co je napsáno lomítko

11.09.2007, 17:05 vytvořil Administrator