| Výuka > Principy počítačů > Topologie sítí PC-LAN |

Topologie sítí PC-LAN

Topologie sítě je způsob vzájemného propojení uživatelů sítě. U sítí PC-LAN se nejčastěji setkáváme s následujícími topologiemi:

Technické a programové vybavení sítí PC-LAN

Připojení počítače k místní síti je možné pouze tehdy, jsou-li k dispozici následující technické (HW) a programové (SW) součásti:

 • přenosové médium (kabel)
 • síťová karta (tzv. adaptér)
 • obslužný program pro adaptér (tzv. driver)
 • síťový operační systém

Většina současných výrobců sítí má snahu o to, aby jejich síť mohla spolupracovat s co největším množstvím ostatních (konkurenčních) sítí. Z těchto důvodů dochází ke snaze vytvořit síť (v rámci možností) modulární, aby byla možná co největší zaměnitelnost jednotlivých komponent od více výrobců. V praxi se tento trend dostal až tak daleko, že ve více sítích je možné použití síťových karet různých výrobců - příkladem je např. NOVELL. Výrobci sítí proto mají snahu své výrobky navrhovat tak, aby vyhovovaly tzv. vrstvové struktuře komunikace v síti podle doporučení organizace ISO.

Organizace pro standardizaci (ISO) vypracovala model, pomocí kterého je možné všechny činnosti a služby sítě rozdělit do 7 vrstev:

 1. FYZICKÁ - adaptér, přenosové médium

  (Physical Layer) přenáší bitové proudy mezi odesílatelem a příjemcem. Definuje připojení síťových zařízení po mechanické a elektrické stránce, určuje typy konektorů a jednotlivých pinů a determinuje napěťové resp. proudové úrovně přenášených signálů.

 2. LINKOVÁ - driver adaptéru

  (Data Link Layer) řídí proud dat. Pracuje s tzv. datovými rámci, složenými z různého počtu bytů, které sestavuje a k nimž přidává adresu příjemce a kontrolní informace.

 3. SÍ«OVÁ - síťový operační systém (NetBIOS)

  (Network Layer) přeměňuje rámce na pakety, pro které zřizuje vhodnou trasu. Uplatňuje se především tam, kde odesílatel a příjemce nejsou přímo spojeni a zajišťuje směrování datových paketů přes mezilehlé uzly sítě.

 4. TRANSPORTNÍ - síťový operační systém (NetBIOS)

  (Transport Layer) se soustřeďuje pouze na komunikaci mezi koncovými účastníky spojení. Na základě požadavku vytváří spojení, rozčleňuje data do paketů a z přijatých paketů vytváří data původní.

 5. RELAČNÍ - síťový operační systém (NetBIOS)

  (Session Layer) vytváří, ukončuje a synchronizuje spojení mezi uživateli.

 6. PREZENTAČNÍ - přesměrovávač

  (Presentation Layer) určuje formát v němž jsou data přenášena a je odpovědná za jejich komprimaci resp. za jejich kódování.

 7. APLIKAČNÍ - aplikační programy

  (Application Layer) tvoří rozhraní k uživatelské aplikaci a umožňuje uživateli přístup ke službám sítě (e-mail, terminálová emulace, vzdálený přístup, atp.)

11.09.2007, 15:35 vytvořil Administrator