| Výuka > Principy počítačů > Tiskárny a plottery |

Tiskárny a plottery

Tiskárny patří do kategorie výstupních zařízení. Umožňují tedy uživateli zhmotnit svá data (např. text, fotografii, apod.). Od svého prvopočátku dostály tiskárny obrovských změn, ať již ve způsobu tisku, tak i v typu tisku.

V této části se zmíním o několika "pravěkých" způsobech tisku, které se kdysi hojně používaly. K nejvýznamnějším tiskárnám patřily tiskárny s typovým kotoučem (tzv. kopretinou). Tento druh tisku je hodně podobný způsobu tisku klasického psacího stroje i s příslušnou kvalitou tisku. Navíc některé "lepší modely" dokonce umožňovaly výměnu kotouče a nahrazení jej jiným s jiným druhem písma. Na svojí dobu to bylo převratné. S nástupem "miniaturizace" se typový kotouč přeměnil na typový váleček nebo typovou kouli. Tisková hlava pak byla ve formě válečku nebo koule, na které byly znaky (opět se odkazuji na psací stroj) a úderem hlavy na barvící pásku se příslušný znak obtiskl na papír.

Velice zajímavým typem prehistorických tiskáren byly tiskárny s typovým válcem. Princip takovéto tiskárny spočíval v tom, že její tisková hlava, ve formě válce, obsahovala vždy jeden řádek se stejným znakem a tak na povrchu válce byly celé řádky vždy s jedním znakem. Válec se otáčel, uvnitř válce bylo magneticky řízené kladívko, stejné znaky na řádce se tak tiskly najednou a celá řádka se tak vytiskla nejpozději po jednom otočení válce. Pro snadnější pochopení uvedu příklad. Mějme například větu MY NAME IS MARTIN. Tisk by tedy probíhal následovně: nejprve by se vytiskly na příslušném pořadí např. písmena A (tzn. 5. a 13. pozice), dále by se válec nastavil na řádek, který by obsahoval např. písmeno E (7. pozice) atd. Takovýmto způsobem by se postupovalo dokud by nebyla vytištěna celá věta. (nepřipomíná Vám to jistý druh prohledávání či třídění?). To byly tedy tiskárny, které se jedním slovem označovaly jako mechanické.

Teď se již ale podíváme na tiskárny z pohledu dnešního uživatele tzn., že se budeme zabývat tiskárnami, se kterými se běžně setkáváme ať již doma u svého počítače, tak např. ve školách na úřadech a jiných místech, kam všude pronikla počítačová technika.

DPI

(Dots Per Inch) - udává, kolik bodů se vejde na palec tištěného výstupu. Tato hodnota může být pro různé tiskárny různá. Platí zde jednoduché pravidlo - čím je hodnota DPI větší, tím je tištěný výstup kvalitnější.

True Type

True Type je označení klasických fontů použitelných v systémech Windows. Type 1 je standard společnosti Adobe a takto označené fonty se dají použít na většině počítačových platforem, ale vyžadují speciální ovladač, který není standardní součástí Windows (Adobe Type Manager).

Font

Význam pojmu font intuitivně tuší každý, jedná se o určitý druh písma. Řezy jednoho fontu pak máme na mysli dané písmo psané kurzívou, tučně či tučnou kurzívou (a další). Navíc se zajímáme, zda je daný font rastrový (je definován pomocí jednotlivých bodů) či vektorový (popsán množinou vektorů či křivek) a zda má každý znak stejnou, fixní šířku, či je široký úměrně ke své složitosti, neboli je proporcionální. Co mají fonty společného s tiskárnami? Aby je mohly správně vytisknout, musí je předem znát - mít uložené v paměti. Pár základních druhů fontů má každá tiskárna uloženo natrvalo, jestliže však má vytisknout text vysázený neznámým písmem, musí adekvátní font nejdříve stáhnout z počítače do vlastní operační paměti a teprve pak jej může vytisknout (pokud si ovšem nenechá celou stránku i s textem poslat od počítače jako rastrovou grafiku).

Obdobně se musí zpracovat i obrázky. Zejména černobílé tiskárny si musí umět poradit s tiskem barevných obrázků - používají techniku známou z novinových fotek nazývanou dithering. Jednotlivé odstíny jsou dány pravidelným vzorkem "různě velkých" černých bodů na bílém podkladu, takže vniká dojem barvy šedé.

11.09.2007, 14:31 vytvořil Administrator