| Výuka > Principy počítačů > Tiskárna |

Tiskárna

 Tiskárna

Tiskárna

Tiskárna patří k tzv. periferním zařízením a používá se pro převedení elektronické podoby dokumentu do podoby papírové (fóliové, atp.).

V současné době se můžete nejčastěji setkat se čtyřmi druhy tiskáren podle jejich technologie tisku.

Jehličkové tiskárny využívají podobného principu jako psací stroje, využívají tedy barvicí pásku, na kterou dopadají jehličky a barvu obtisknou na papír. Tím pak vzniká výsledný obraz, který je složen z bodů (dots). Jejich vzdálenost je dána možným rozlišením tiskárny, které se udává v jednotkách DPI (Dots Per Inch - počet bodů na délku palce - cca 2,54 cm). Čím je tedy tato hodnota vyšší, tím jsou body blíž u sebe a výsledek vypadá kvalitněji. Rozlišení se udává u všech typů tiskáren a bývá jedním z důležitých parametrů pro výběr tiskárny.

S těmito tiskárnami se dnes setkáte jen výjimečně, a to zejména ve firmách, kde se tisknou účetní sestavy, které je potřeba mít vytištěny vícekrát. Mezi zásadní výhody tohoto typu tiskáren patří možnosti tzv. průklepového tisku, kdy se tiskne několik kopiií (u lepších tiskáren až 5 kopií) zároveň prostřednictvím uhlového papíru (tzv. kopírák). S touto variantou tisku se setkáte pouze u jehličkových tiskáren. Jejich velkou nevýhodou je hlučnost.

Inkoustové tiskárny se již běžně používají v domácnostech jak pro tisk dokumentů, tak i pro tisk fotografií (fototisk). Jsou mnohem méně hlučné než jehličkové, ovšem náklady na tisk (zejména fototisk) jsou dosti vysoké. V úvahu je nutné brát např. cenu za kvalitní inkoust i cenu za speciální papír (fotopapír).

Princip tisku je vzdáleně podobný jehličkovému, ovšem místo tiskové hlavy s jehličkami je zde tisková hlava s tryskami, které vystřikují inkoust na papír. Velkou nevýhodou těchto tiskáren je možnost zaschnutí inkoustu, v lepším případě pouze v kazetě (cartridge) v horším případě i v tiskové hlavě. Lepší tiskárny však již obsahují tzv. samočisticí funkci, kdy je hlava umístěna mimo tisknutelnou oblast, kde je provedeno její vyčištění.

Tiskárny určené pro fotorealistický tisk (fototisk) již mnohdy obsahují čtečku paměťových karet, proto je možné vytisknout fotografii přímo na tiskárně bez přenosu do počítače. Tyto tiskárny obsahují 4 barevné náplně (Cyan, Magneta, Yellow, Black = azurová, purpurová, žlutá, černá) a jejich subtraktivním skládáním dochází ke vzniku příslušné barvy. U profesionálních tiskáren je pak zásobníků s inkoustem až šest.

Laserové tiskárny nabízí ze všech typů tiskáren ty nejlepší parametry pro kvalitu i hospodárnost tisku, ovšem na úkor jejich pořizovací ceny. Jejich princip spočívá v tzv. zapékání tonerového prášku do přesně vymezené oblasti na papíře (fólii, atp.). Kromě výše uvedených parametrů se zde uplatňuje navíc velikost vnitřní paměti tiskárny. Ta má vliv na rychlost vytištění, neboť pokud se tisková úloha nahraje celá do této paměti, tisk může začít a tiskárna si nemusí zbytek dat při tisku dohrávat z počítače.

I u laserových tiskáren se již běžně setkáváme s barevným tiskem, tiskárna tedy obsahuje kromě černého toneru i zásobník s barvami.

Termosublimační tiskárny se používají zejména pro tisk fotografií, ovšem jejich rozlišení není zrovna vysoké. Tisk probíhá čtyřprůchodově, kdy při každém průchodu je barva ze speciální fólie nanesena na papír. Takto se postupně nanesou všechny barvy, které se idálně spojí a tím nedochází ke vzniku rastru.

Termosublimační tiskárny mnohdy umožňují laminování či potahování speciální fólií pro stálost barev, proto se používají např. pro tisk fotografií na osobní doklady atp. Používají se zde ovšem speciální, tepelně odolné materiály.

Zejména u inkoustových a laserových tiskáren je možné nastavovat tzv. ekonomický režim tisku, při kterém se tisknou např. koncepty, aby se ušetřil buď inkoust nebo toner. Pokud tento režim není možné nastavit přímo na tiskárně, většinou jej lze nastavit prostřednictvím ovladače.

09.09.2007, 11:19 vytvořil Administrator