| Výuka > Principy počítačů > Technické vybavení sítí PC-LAN |

Technické vybavení sítí PC-LAN

Technické vybavení je tvořené přenosovým médiem, síťovým adaptérem (síťová karta), u složitějších sítí opakovači a tzv. mosty (Bridge). Ve standardních případech se s pomocí technického vybavení realizuje úroveň první a část druhé vrstvy. Tyto vrstvy vlastně určují topologii a přístupovou metodu sítě. Mimo pasivních částí (kabeláž, zásuvky, propojovací kabely, rozvaděče, atd.) tvoří velmi důležitou součást topologie lokálních i rozlehlých sítí prvky aktivní. Již z názvu vyplývá, že se jedná o elektronická zařízení, která se aktivně podílejí na přenosu dat po síti (opakovače, koncentrátory, rozbočovače, přepínače, směrovače, atd.). Aktivní síťové prvky se používají všude tam, kde je žádoucí dosažení dále uvedených parametrů:

 • Opakovač (repeater)

  Zesílení signálu na takovou úroveň, aby vlivem útlumu v pasivní části kabeláže nedocházelo ke ztrátě dat a aby bylo možné budování rozsáhlejších sítí, než jaké jsou specifikovány jednotlivými topologiemi.

 • Koncentrátor rozbočovač (hub)

  Koncentrování jednotlivých přípojek síťových zařízení (servery, pracovní stanice, tiskárny, atp.) do jednoho místa (např. při strukturované kabeláži, resp. hvězdicové topologii).

 • Most (bridge)

  Propojení jednotlivých segmentů sítě nebo více sítí (i s různými přenosovými protokoly) tak, aby byla zajištěna komunikace mezi nimi a sdílení síťových zdrojů mezi stanicemi jednotlivých sítí.

 • Směrovač (router)

  Propojení dvou (více) sítí s různými protokoly a topologiemi (Ethernet a Token Ring) v případě rozsáhlejších sítí a tam, kde se vyžadována vysoká spolehlivost sítě (schopnost nalezení alternativní cesty v případě, že je některý z aktivních prvků mimo provoz) nebo připojení segmentů sítě na výkonný páteřní rozvod, jehož úkolem je spojování různých segmentů sítě.

 • Brána (gateway)

  Zajištění komunikace mezi zcela rozdílnými sítěmi resp. zařízeními, která používají různé komunikační protokoly.

 • Přepínač (switch)

  Rozdělení rozsáhlejší sítě na segmenty za účelem lepšího využívání přenosové kapacity sítě a pro kontrolovaný přístup uživatelů jedné skupiny k prostředkům skupiny jiné.

Přenosové médium

Přenosové médium zajišťuje vlastní přenos dat mezi jednotlivými počítači v síti. Nejčastěji jsou používány tyto druhy přenosových médií:

 • Kroucená dvojlinka

  Použití je především u laciných sítí s přenosovou rychlostí <2 Mbps (token ring).

 • Koaxiální kabel

  Jeho použití je doporučováno pro dobrou odolnost proti rušení a poměrně vysokou přenosovou rychlost až do 10 Mbps.

 • Optický kabel

  Je zatím velmi dobrý. Pro svoje výborné vlastnosti je to velmi progresivní technologie, sloužící především k propojování vzdálenějších sítí.

 • Radiové spojení

  V našich zemích není zatím moc rozšířené. Síťové karty obsahují vysílače a přijímače vysokofrekvenčního signálu o kmitočtu 900 Mhz. Tato technologie dosahuje přenosových rychlostí 1 Mbps.

11.09.2007, 15:54 vytvořil Administrator