| Výuka > Principy počítačů > Tablety a počítače s perem |

Tablety a počítače s perem

 Tablet

Tablet

Dotykové panely se ve srovnání s některými již uváděnými vstupními či ovládacími zařízeními vyznačují značnou spolehlivostí, která vyplývá ze skutečnosti, že nemají pohyblivé části, a dále minimální nároky na pracovní plochu. Naproti tomu jejich nedostatkem je větší nepřesnost, takže je vhodné spíše pro zadávání příkazů nebo ukazování na určité body.

Cílem počítačů s perem je emulovat opecně známý tablet a pero. Aby se dosáhlo jednoduchosti, musí počítače s perem splňovat dvě funkce: musí rozpoznávat pohyby pera a tyto pohyby převádět na znaky nebo smysluplné funkce. Operační systémy pro počítače s perem rozpoznávají určité tahy pera, které znamenají určité akce, jako je nakreslení kružnice nebo zrušení slova. Umí také rozpoznávat znaky zapsané s úpěnlivou přesností a mohou si nacvičit rozpoznávání znaků, které jsou zapisovány typickým rukopisem autora.

K psaní se používá speciální pero, které generuje vlastní magnetické pole. Píše se na obrazovku s tekutými krystaly. Takovéto obrazovky je možné rozdělit do tří druhů:

  • Obrazovky s drátěnou mřížkou - v obrazovce s tekutými krystaly je vložena drátěná mřížka. Velikost proudu protékajícího dráty se změní, když nad nimi prochází elektromagnetické pole vytvářené perem.
  • Obrazovky s kovovým povlakem - obrazovka s tekutými krystaly je potažena tenkou průhlednou kovovou vrstvičkou. Elektrický proud protéká kovovou vrstvičkou směrem z horn části obrazovky do jedné z jejich stran. Když se pero dotkne obrazovky, způsobí elektromagnetické pole poruchu toku elektrického proudu.
  • Kombinované typy obrazovek - pokud se pero dotkne jednoho nebo druhého typu obrazovky, elektrcký proud v peru generuje svoje vlastní elektromagnetické pole, které změní velikost proudu procházejícího drátky nebo kovovým povlakem. Čím dál je pero od stran obrazovky generujících proud, tím větší změna nastane. Z velikosti změny počítač odvodí vodorovnou a svislou souřadnici pera na obrazovce a směr jeho pohybu.

11.09.2007, 13:00 vytvořil Administrator