| Výuka > Principy počítačů > Služby Biosu |

Služby Biosu

Služby video - INT 10h

Toto přerušení je používáno k obsluze požadavků VIDEO. Obsahuje řadu různých funkcí, jejíž volání se provádí přiřazením čísla funkce do registru AH. Tyto služby jsou prováděny jak ROM Biosem tak i Biosem na videokartě.

Hardwarová konfigurace - INT 11h

V registru AX vrací hodnotu informující o konfiguraci hardwaru systému. Tato hodnota je shodná s hodnotou v datové oblasti BIOSu.

Velikost použitelné paměti - INT 10h

V registru AX vrací počet kilobajtů základní paměti počítače.

Diskové I/O operace - INT 13h

Toto přerušení umožňuje přímí přístup k pevnému disku nebo k disketové jednotce. Pro uživatele se však doporučuje přístup pře služby operačního systému. Volání těch to služeb se provádí uložením specifického čísla služby do registru AH a skokem na přerušení INT 13h. Pokud je disková operace ukončená chybou, je nastaven příznak CF a v registru AH je vracen chybový kód, určující jakým způsobem byla operace ukončena. Pokud chyba nenastala a registr AH není použit při výstupu je vně 00H.

Obsluha sériového portu - INT 14h

Toto přerušení je využíváno pro obsluhu sériových portů. Dokáže obsloužit čtyři sériové porty, jejichž bázová adresa je uložena a nastavena na adresách 400h-407h datové oblasti BIOSu.

Obsluha klávesnice - INT 16h

Přerušení vytváří uživatelské rozhraní pro obsluhu klávesnice, přitom stav klávesnice je čten nezávisle na běžící úloze pomocí přerušení INT 09h, to se pak generuje hardwarově.

Obsluha tiskárny - INT 17h

Obsluha tohoto přerušení umožňuje přístup k paralelnímu rozhraní CENTRONICS, jehož bázové adresy jsou uložený v datové oblasti Biosu počínaje adresou 408h. Bios může obsloužit až čtyři tyto porty, ale jen dva mají přidělené přerušení. Na adrese 478h datové oblasti Biosu je uložena hodnota TIME OUTu tiskárny.

Obsluha časovače - INT 1Ah

Díky tomuto přerušení máme přístup k systémovým hodinám. BIOS pracuje s takzvaným čítačem taktů, což jsou intervaly po 55 ms po startu počítače nebo RESETU. A zároveň je umožněn přístup k hodinám reálného času, což je samostatný obvod na základní desce, který je zálohován baterií, díky tomu je pak nezávislý na napájení a na činnosti mikroprocesoru.

To byly základní služby BIOSu. V počítači se ovšem vyskytuje mnohem více přerušení.

10.09.2007, 21:47 vytvořil Administrator