| Výuka > Principy počítačů > Slovníček pojmů > R |

Slovníček pojmů - R

Rozbíhavost - se projeví u monitoru tehdy, když elektronové paprsky osvítí špatný bod trojice RGB. To pak vypadá jako zabarvené hrany bílých objektů. Vysoká rozbíhavost se pak projevuje jako posunuté barevné odstíny.

Rozestup bodů - označuje vzdálenost mezi středy luminoforů RGB, tvořícími barevnou trojici. Menší vzdálenost obvykle znamená možnost vyššího rozlišení. U monitorů s mřížkou Trinitron označuje rozestup bodů vzdálenost středů svislých otvorů mřížky.

Rozlišení - velikost bodů přispívá k ostrosti obrazu a k tomu, aby se mohlo zobrazit co nejvíce z obsahu obrazu. Zvyšování rozlišení vyžaduje stále menší body. Standardní rozlišení VGA je 640 bodů vodorovně a 480 bodů svisle. Zvýšení rozlišení znamená odeslání více dat, proto musejí monitory s vyšším rozlišením poskytovat i větší šířku pásma. Režimy s vyšším rozlišením vyžadují i vyšší obnovovací frekvenci.

Rozlišení v grafickém režimu - počet pixelů, které je možné v horizontálním a ve vertikálním směru zobrazit.

Rozlišení v textovém režimu - počet znaků, které je možné v textovém režimu zobrazit na jednom řádku, a počet řádků, které je možné umístit na obrazovku.

Rychlost - Počet pixelů, které videokarta dokáže vykreslit za jednotku času. Udává se pouze v grafickém režimu.

RISC - Reduced Instruction Set Computer. Jedná se o typ CPU, jenž redukuje množství zároveň prováděných instrukcí na minimum a zvyšuje tak výkonnost počítače.

ROM - Read Only Memory. Je to druh paměti počítače, která obsahuje důležité informace, jež potřebuje systém při náběhu po zapnutí. Ty se obvykle vyskytují ve formě paměťového čipu nebo nepřepsatelných instrukcí na CD-ROMu. Právě v paměti ROM uchovává PC veškeré základní funkce, jako je například spouštěcí procedura.

Rychlost otáčení - rychlost, kterou se otáčí osa, k níž jsou připojeny plotny pevného disku.

Řadič pevného disku - mikročip kontrolující chod pevného disku.

11.09.2007, 17:38 vytvořil Administrator