| Výuka > Principy počítačů > Slovníček pojmů > P |

Slovníček pojmů - P

Prokládaný režim - obraz je rozdělen na dvě pole složené ze sudých a lichých řádků. Při průchodu paprsek obnoví nejprve sudé a při dalším průchodu liché řádky. Prokládaný režim byl vyvinut pro dosažení vyšších rozlišení při nízké šíři pásma starších monitorů a adaptérů. Monitory, které mají větší šířku pásma prokládání nepotřebují.

Počet barev, barevná hloubka - počet barev, které je možné zároveň zobrazit. Udavá se většinou pouze pro grafický režim.

Paralelní port - Termín označující konektor, který dokáže přenést data celého bytu najednou (sériové porty přenášejí vždy jen jeden bit). Používá se většinou na připojení tiskárny k PC.

Paralelní zpracování instrukcí - Technologie, která v procesorech umožňuje analyzovat tok instrukcí, jejich rozklad na mikroinstrukce, výběr nezávislých mikroinstrukcí a jejich souběžné zpracování.

PCI - Peripheral Cornponent Interconnect. Jedná se o standard sběrnice pro základní desky počítačů a sloty pro přídavné karty, který může najednou přenášet 32 nebo 64 bitů dat. PCI se stala standardním typem sběrnice a vytlačila sběrnice ISA. Bude to důležité, až se rozhodnete pro upgrade.

PCMCIA - Rozšířenější je označení PC Card. Jedná se o přídavné karty, které se zasunují do slotů velikosti kreditní karty. Přes snadnost přístupu, zvláště ve srovnání s poněkud hrubými adaptéry, se kvůli vysokým cenám používají téměř výhradně na přenosných počítačích pro přidávání funkcí, jakou je třeba modem.

Plotny - tvrdé kulaté desky, na nichž jsou uvnitř pevného disku uložena data.

Primární vyrovnávací paměť - paměť, která zachycuje data i kód proudící mezi samotným procesorem a ostatními pamětmi. Nachází se přímo na čipu procesoru.

Přenosová rychlost - rychlost, kterou se data přenášejí z disku do paměti počítače nebo do procesoru.

11.09.2007, 17:36 vytvořil Administrator