| Výuka > Principy počítačů > Slovníček pojmů > O |

Slovníček pojmů - O

Odmagnetování - Silné elektromagnety ovládají směr elektronových paprsků, které osvětlují luminofory. Tyto magnety mohou být rušeny mg. polem Země. Při otočení nebo sklopení monitoru jím pohybujeme v tomto mg. poli, což může vést k posunu odstínů na monitoru nebo k úplnému výpadku některých barev. Ovládací prvek pro odmagnetování (Degauss) seřizuje elektronové paprsky a tím i barvu obrazovky.

OCR - Optical Character Recognition je systém, který dokáže z naskenovaného obrázku rozpoznat jednotlivé znaky nebo slova a převede je do příslušného ASCII řetězce.

Osa - střední část pevného disku, k níž jsou připojeny plotny a která jimi otáčí.

11.09.2007, 17:34 vytvořil Administrator