| Výuka > Principy počítačů > Slovníček pojmů > M |

Slovníček pojmů - M

Matice znaků - počet bodů (ve vodorovném a ve svislém směru), ze kterých se může skládat jeden znak v textovém režimu.

MCI - Zkratka rozhraní pro řízení médií Media Control Interface. Řídí multimediální zařízení a obsahuje standardní příazy jako otevírání, zavírání, přehrávání, funkce v jazyce C a MPEG.

Mřížka nebo stínící maska - tenký dírkovaný kovový plech, kterým procházejí elektrony před dopadem na luminofory. Geometrie otvorů v masce zabraňuje elektronovým paprskům dopadnout na nesprávné luminofory. Elektronový paprsek pro červenou barvu pak nemůže osvítit modré luminofory. Maska při průchodu paprsku pro červenou barvu stíní modré a zelené body.

MIDI - Musical Instrument Digital Interface. Standardizovaný popis parametrů pro spojení vnějších hudebních zařízení s počítačem. Touto metodou byl zřejmě vytvořen zvukový soubor s příponou ".mid"

11.09.2007, 17:33 vytvořil Administrator