| Výuka > Principy počítačů > Slovníček pojmů > E |

Slovníček pojmů - E

Enhanced IDE - Jde o druh řídicí elektroniky užívané pro velké disky v nejmodernějších PC. EIDE je někdy také nazývána Fast ATA nebo High Performance ATA a jedná se o rozšíření standardu IDE (Integrated Drive Electronics); řadič EIDE (který bývá buď součástí základní desky, nebo je to přídavná zásuvná karta) může najednou obsluhovat až čtyři pevné disky a další zařízeni, např. mechaniku CD-ROM a páskovou mechaniku.

Extended Memory - (přídavná paměť) Tento termín se vztahuje k jakémukoliv množství paměti, které přesahuje hranici 1MB původního PC (asi r. 1983). Známa také jako XMS.

EIDE - (Enhanced Integrated Drive Electronics). Standard umožňující připojení čtyř disků k jednomu počítači.

11.09.2007, 17:25 vytvořil Administrator