| Výuka > Principy počítačů > Slovníček pojmů > D |

Slovníček pojmů - D

DCI - Zkratka rozhraní pro řízení displeje Display Control Interface, softwarového rozhraní pro řídící programy zobrazovacích zařízení. Komunikuje přímo s grafickým hardwarem a obchází rozhraní Windows GDI.

DSP - Zkratka digitálního signálového procesoru, což je specializovaná programovatelná jednotka schopná rychlých matematických výpočtů, která se ideálně hodí pro práci s komprimačními algoritmy.

DIP Switch - Miniaturní přepínač (většinou jich bývá celá skupinka), používaný pro nastavení hardwarových konfigurací pro příslušenství jako jsou modemy a tiskárny.

DRAM - Dynamic Random Access Memory (dynamická paměť RAM). V současné době je to nejlevnější, a tudíž také nejrozšířenější technologie pro vybavování PC pamětí.

DEFRAGMENTER - (Defragmentační program). V důsledku každodenního používání a mazání dochází k roztroušení (fragmentaci) softwarových programů do různých sektorů po celém pevném disku. Tyto programy pak špatně fungují a zpomalují celý systém. Defragmentační program dokáže obnovit fragmentované části pevného disku.

Device Driver - (ovladač zařízení). Program, který umožní operačnímu systému (a spolupracujícím programům) ovládání externího zařízení, např. modemu nebo tiskárny.

DLL - Dynamic Link Library. Část programového kódu obsahující tzv. knihovní funkce, kterých může využívat několik aplikací zároveň. DLL je v podstatě komponent zásadního významu, bez něhož by nemohly fungovat důležité aplikace a zařízení.

DMA - (Direct Memory Access). Umožňuje přenos dat přímo do paměti, aniž by docházelo ke zbytečnému zatěžování procesoru.

11.09.2007, 17:24 vytvořil Administrator