| Výuka > Principy počítačů > Slovníček pojmů > C |

Slovníček pojmů - C

C: - Písmeno C se používá pro označení prvního připojeného pevného disku.

Caddy - Starší metoda vkládání CD disků do mechaniky. CD disk se nejprve vložil do pouzdra z umělé hmoty a s ním se vložil do mechaniky. Pouzdro plnilo funkci ochranného obalu. V současné době se tato metoda používá pouze u profesionálních CD mechanik, ve kterých se pracuje s cennými disky.

CD - Kompaktní disk, záznamové médium ve formě disku, na které je možno uschovat až 700 MB dat. Pojem CD se také používá jako obecné označení technologie záznamu a čtení dat pomocí laserového paprsku. Známe proto klasické hudební CD (audio), dále video CD, photoCD, interaktivní CD a další. Všechny oblasti používají stejný způsob záznamu a čtení, ale nejsou navzájem kompatibilní.

CD-R - Disk CD-ROM, na který je možno informace jednou zapsat a který je dále určen pouze ke čtení (R = read, číst), jde o tzv. zapisovatelné CD. Zápisu na takový disk se říká také "vypalování". Vypálené disky CD-R je možno číst v běžných CD mechanikách.

CD-ROM - Je zkratka pro anglický výraz Compact Disc Read Only Memory. Označuje tedy každý CD, který obsahuje počítačový program nebo data. S diskem CD-ROM se pak může pracovat jako s jinými paměťovými médii jen s tím rozdílem, že se na něj nemohou běžným způsobem zapisovat data. Zápis dat je možný jen pomocí zvláštních mechanik a na zvláštní média (CD-R nebo CD-RW).

CD-RW - Disk CD-ROM, na který je možno opakovaně zapisovat (až 1 000×) a z něhož lze opakovaně i číst (RW = Read/Write, číst a zapisovat), jde o tzv. přepisovatelný CD. Disky CD-RW je možno číst jen ve zvláštních mechanikách a také v některých novějších CD-ROM mechanikách, které jsou již kompatibilní se standardem CD-RW.

CD-Writer - Zařízení, které je schopno zapisovat na disky CD-R. Slangově se označuje jako "vypalovačka".

CACHE - (vyrovnávací paměť). Je to část paměti počítače, řádově měřená na kilobyty, jejímž úkolem je urychlit běžné operace. Cache tiskárny například dočasně přechovává veškeré výstupní informace, a vyrovná tak relativně pomalý tisk a mnohem rychlejší načítání dat z počítače. Pamět cache se snaží předvídat vaše další počínání a připraví si předem pár programových instrukcí.

CISC - Complex Instruction Set Computing. Toto tak trochu nesmyslně pojmenované zařízení rozpozná (například) běžnou architekturu čipu Intel od rychlejších, chytřejších čipů RISC.

CMYK režim - vytváření barev podle podílu základních barev cyan (azurová: žlutomodrá), magenta (purpurová: červenomodrá), yellow (žlutá) a black (černá).

CLIENT (klient) - Pojem používaný při rozdělování systému na služby a uživatele. Klientem sítě může být například pracovní stanice (většinou se jedná o samostatný počítač), která může využívat soubory a programy centrálního serveru - nemusí si je uchovávat pro vlastní potřebu.

CPU - Central Processing Unit (centrální procesorová jednotka). Jedná se v podstatě o to, čemu se běžně říká mikroprocesor. Tvrzení, že rychlost a kapacita CPU určují výkonnost PC, není zrovna přesné, protože ta závisí i na mnoha dalších komponentech, ale ani tak nemůžeme popřít jejich důležitost.

Cluster - skupina sektorů např. na pevném disku.

Čtecí a zapisovací hlavy - součást zařízení, které umožňuje čtení a zapisování dat např. na pevný disk.

11.09.2007, 17:23 vytvořil Administrator