| Výuka > Principy počítačů > Slovníček pojmů > B |

Slovníček pojmů - B

.BAK - Přípona názvu souboru označující záložní soubor. Soubory .BAK můžete vymazat, ale dříve se ujistěte, že máte uloženu poslední verzi a nebudete potřebovat zálohu.

Backup - neboli zálohování. Jde o vytváření záložních kopií datových souborů, celých adresářů, disket nebo obsahu celého pevného disku. Záložní kopie slouží k obnovení ztracených dat v případě, že dojde k poruše disku, poškození diskety nebo k poškození dat v původních souborech.

Barevná paleta - Barevná paleta je seznam barev, které se mají zobrazit. Moderní barevné monitory mohou v principu zobrazit něco přes 16 milionů barevných odstínů. Tento počet vychází z toho, že každý barevný odstín se míchá ze tří barev (červená, zelená, modrá) a že každá barva může mít 256 stupňů sytosti. Takovému zobrazení se někdy říká True Color. Ne vždy je však grafická karta počítače schopna zajistit pro každý obrazovkový bod výběr jedné ze 16 milionů barev - záleží na velikosti paměti na grafické kartě a na zvoleném rozlišení. V případě, že paměť nedostačuje, lze použít jen menší paletu barev: horší než True Color je tzv. High Color (asi 65 000 barev), pak následuje 256 barevná paleta, l6 barevná paleta a 2 barevná paleta (monochromatické čili jednobarevné zobrazení). Paleta použitých barev je rovněž součástí grafických souborů (souborů s obrázky) a určuje barevné podání jednotlivých bodů.

Beta-verze softwaru - Je to předběžná verze softwaru, která je určená především pro testování. V poslední době je u některých výrobců zvykem, že své betaverze dávají k dispozici veřejnosti, aby se s novými produkty mohla seznámit s předstihem dříve, než bude k dispozici konečná (finální) verze. Beta-verze se obvykle poskytují bez dokumentace, bez záruky spolehlivosti a na omezenou dobu (doba jejich volné použitelnosti obvykle končí uvedením komerční verze na trh). Instalací beta-verze programu můžete nepříznivě ovlivnit stabilitu celé instalace Windows, a proto je vhodné se jí vyhýbat.

Bezpečnostní kopie - Tak se označuje kopie dat pořízená pro případ havárie systému (hardwarová chyba, napadení virem, ukradení počítače apod.). Důležité je, aby bezpečnostní kopie (ať už na disketách, magnetickém pásku, nebo na jiném médiu) byly uloženy na bezpečném místě, tj. zpravidla jinde než počítač s původními daty.

Bit - bit je binární (dvojková) číslice (z anglického BInary digiT). Označuje se tak nejmenší jednotka paměti - základní jednotka informace dvojkové číselné soustavy.

BIOS - Basic Input Output System. Software (většinou uchovávaný v paměti ROM), který podává operačnímu systému přesné informace o komponentech, jimiž PC disponuje. BIOS tedy zpravuje MS-DOS nebo Windows 95/98 o existenci a typu pevných disků, klávesnice, procesoru atd.

Boot sektor - Systémová oblast disku (diskety), na které jsou umístěny základní informace, nutné pro to, aby disk mohl být počítačem využíván. Tzv bootovatelné (systémové) disky mají v tomto sektoru navíc i krátký program, který umožní zavedení operačního systému při startu počítače.

Bootovací disk - Disk (disketa), ze kterého je možno spustit operační systém. Většina počítačů PC je nastavena tak, že počítač nejprve testuje první disketovou mechaniku (A:), zda neobsahuje bootovací disk, a pokud tam disketa vložena není, bootuje z pevného disku (C:). V současné době jsou k dispozici i bootovací disky ZIP (výměnné disky připomínající 3,5" disketu, avšak o kapacitě i 100 MB).

b/s - Jednotka přenosové rychlosti nebo přenosového výkonu; zkratka pochází z anglického bits per second. Znamená bity za sekundu, tedy vyjadřuje rychlost, s jakou jsou přenášena data, a to např. v modemech nebo mezi počítači.

Bublinkové tiskárny - Takové inkoustové tiskárny, které používají tzv. bublinkové trysky (anglicky bubble-jet). Bublinkové se nazývají proto, že vystřikování kapiček inkoustu je zajištěno přetlakem, který vzniká rozpínáním bublinek, vzniklých po silném ohřevu. Zásobník inkoustu a hlava tiskárny tvoří společnou jednotku, která se vyměňuje kompletně. Na tomto principu pracují např. tiskárny firem Fujitsu, Canon (řada Bubble Jet) nebo Hewlett Packard (řada DeskJet). Alternativou k bublinkovým tiskárnám jsou tiskárny piezoelektrické (výrobce Epson), u nichž se nemění vždy celá tisková hlava, ale jen zásobník inkoustu.

Bubnový skener - Typ skeneru, u něhož je snímací zařízení stabilní a pohybuje se skenovaný dokument, který je podáván pomocí válcového bubnu (odtud název zařízení). Bubnové skenery se používají pro náročné profesionální použití např. při elektronické sazbě časopisů. Pro kancelářské použití vyhovuje plochý skener.

Bundle - Při prodeji výpočetní techniky se výraz bundle používá pro sadu produktů, které se prodávají dohromady za zvýhodněnou cenu. Např. když prodejce počítačů nabízí nový počítač dohromady s tiskárnou, je to bundle a zaplatíte za to míň než za každé zařízení zvlášt.

BUS - (sběrnice) Vnitřní cesty pro přenos dat a signálů a komunikaci mezi jednotlivými komponentami. Sběrnice je v podstatě soubor speciálních vodičů nebo plošných spojů na základní desce, která také obsahuje konektory pro přídavné karty a ostatní zařízení. Typ sběrnice tedy také určuje, jaké rozšiřující karty je možné k počítači připojit.

Byte - Osm bitů (čísel v dvojkové soustavě - 0 nebo 1, zapnuto nebo vypnuto, ano nebo ne) tvoří jeden byte a různé vzorce těchto osmi bitů poskytují dostatek kombinací k vyjádření standardních alfanumerických a interpunkčních znaků. Kilobyte pak představuje 1 024 bytů (nikoliv 1 000 bytů) a to znamená, že megabyte se rovná 1 048 576 bytům.

11.09.2007, 17:22 vytvořil Administrator