| Výuka > Principy počítačů > Slovníček pojmů > A |

Slovníček pojmů - A

A: - Toto písmeno označuje první disketovou jednotku osobního počítače. Každý počítač má totiž obvykle několik různých diskových jednotek, pro jejichž označování se používají písmena anglické abecedy. První dvě diskové jednotky (A: a B:) jsou vyhrazeny pro diskety; pevný disk je pak označován písmenem C:. Další pevné disky, jednotky CD-ROM a případně jiné jednotky jsou označovány dalšími písmeny v pořadí (D:, E:, F: atd.). Je-li počítač zapojen v počítačové síti, mohou některá písmena označovat i diskové jednotky nebo jejich částí, které jsou i na jiném počítači v síti.

Adresářová cesta - Ke každému uloženému souboru existuje příslušná adresářová cesta, která popisuje jeho polohu ve stromové struktuře adresářů. Jméno soubonu včetně adresářové cesty se někdy označuje jako plné jméno souboru. Plné jméno souboru začíná označením diskové jednotky a jednotlivé adresáře jsou odděleny zpětným lomítkem.

Adresář - Jiný (starší) název pro složku. Rozčleněním obsahu diskové jednotky do adresářů se zajistí potřebný přehled. V každém adresáři mohou být uloženy programy a datové soubory a je v něm možno vytvořit další podadresáře (adresáře mohou tvořit tzv. stromovou strukturu). Pokud bychom si disk představili jako skříň na data, pak adresáře budou představovat jednotlivé zásuvky, které mohou být dále rozděleny přepážkami (podadresáře).

Aktivní okno - Okno, se kterým se právě pracuje. Například v prostředí Windows může být v pracovní ploše více oken, jen jedno z nich však může být aktivní. Aktivní okno je umístěno zcela nahoře (překrývá ostatní okna) a je odlišeno jinou barvou rámečku. Je-li v pracovní ploše více oken, je možno neaktivní okno aktivovat pomocí myši, a to kliknutím kamkoli do jeho plochy. Ve zvláštních případech může být i neaktivní okno stále nahoře.

Aktivní reproboxy - Vnější reproduktory vybavené vlastním zesilovačem. K počítači se připojují na výstup ze zvukové karty (obvykle konektorem typu "jack" o průměru 3,5 mm). Menší modely, které se prodávají i jako doplněk k wallkmanům, se obvykle napájejí z baterií nebo pomocí síťového adaptéru, výkonnější modely mívají zabudovaný síťový zdroj.

Aktualizace - Změna obsahu datového souboru tak, aby obsahoval platné údaje. Tak například databázi poštovních adres bychom aktualizovali tak, že bychom změnili příslušné údaje u lidí, kteří se od doby poslední aktualizace přestěhovali. Při aktualizaci vznikne vlastně nová verze souboru.

Analogový - Jako analogové jsou označovány údaje, které mohou nabývat souvislé (spojité) řady hodnot. Takovou spojitou veličinou může být např. délka. V některých případech mohou úidaje nabýt jen určité hodnoty (například při řazení rychlostí v automobilu můžeme zařadit jedničku nebo dvojku - mezi tím však nic neexistuje). Takové údaje nazýváme digitální. Výpočetní technika nedokáže přímo zpracovávat analogové údaje, a proto se k jejich převodu na hodnoty digitální používá A/D převodník.

Animace - Vytvoření iluze pohybu, a to tak, že se v rychlém sledu promítají jednotlivé obrázky, které odpovídají jednotlivým fázím pohybu. Pokud se tyto fáze pohybu liší jen málo a promítají se dostatečně rychle za sebou (asi 20 obrázků za sekundu), vzniká v lidském oku dojem plynulého pohybu.

Antivirový program - Programy, které mají za úkol chránit počítače před počítačovými viry. Antivirové programy umějí vyhledat napadené soubory na disku a tyto soubory buď odstranit (smazat), nebo dezinfikovat (odstranit virus a obnovit původní podobu souboru). Některé programy, které pracují tak, že jsou aktivní stále během práce s počítačem, jsou schopny zabránit i napadení virem.

Aplikace - Aplikační software je jeden program nebo sada programů, které jsou určeny k řešení určitých úkolů uživatele. Příkladem mohou být programy na zpracování textu, databázové programy, programy pro vedení účetnictví, grafické programy, hry apod. Jiným typem softwaru než aplikace je systémové programové vybavení, které se stará o chod systému vůbec. Aplikacím se říká také uživatelské programy.

Apple Macintosh - Typ počítačů vyvinutý firmou Apple, přezdívaný také "Mac". Tyto počítače nejsou kompatibilní s nejčastěji rozšířenými počítači typu PC (tzv. IBM-kompatibilními) a pro práci s nimi je třeba zvláštní software. Počítače Macintosh se používají především v náročných grafických aplikacích, jako například při elektronické sazbě knih a časopisů.

Atribut souboru - U souborů a adresářů lze nastavit nezávisle na sobě čtyři atributy. Soubory a adresáře označené jako "systémové" a "skryté" (hidden) se ve výpisech často nezobrazují, soubory označené jako "jen ke čtení" (read ohly) není možno měnit ani smazat. Při kopírování souborů se atributy zachovávají - proto například pokud překopírujete na svůj pevný disk z CD-ROM soubory, které mají nastaven atribut "jen ke čtení", nebudete je moci smazat, dokud nezrušíte nastavení tohoto atributu. Dále existuje atribut "archivní", který je vyhrazen pro automatizaci práce archivačních programů.

AUTOEXEC.BAT - Jde o jeden ze dvou speciálních souborů, které využívá operační systém DOS; ten druhý se nazývá CONFIG.SYS. Soubor AUTOEXEC.BAT obsahuje řadu příkazů a spustí se automaticky po zapnutí počítače. Úkolem souboru AUTOEXEC.BAT je zajistit, aby do paměti byly nataženy potřebné ovladače s potřebnými parametry (ovladače po grafickou kartu, ovladače rozšířené paměti, ovladače klávesnice, ovladače myši, nastavení jazykové podpory), popřípadě zajistit, aby hned na začátku práce s počítačem byly spuštěny určité programy (antivirová ochrana).

Autotest - Tiskárny nebo faxy mohou samy prověřit svou činnost. Tato prověrka se vykoná, když se jim k tomu zvláštním tlačítkem nebo příkazem z obslužného programu dá pokyn. Příkaz, tlačítko nebo funkce programu pro autotest bývají v angličtině označovány jako "self test". Při autotestu tiskárna (fax) zpravidla vytiskne kontrolní stránku, podle které se dá zjistit, zda je zařízení v pořádku, nebo kde je chyba. Při autotestu tiskárny obvykle nemusí být tiskárna připojena k počítači.

AVI - Zkratka Audio Video Interleave, označení formátu souborů Video pro Windows, v nichž jsou zvuková a obrazová data uložena střídavě v blocích.

Algoritmus - soubor přesně definovaných pravidel nebo způsobů, který umožňuje řešit stanovený problém v etapách, jejichž počet je konečný.

Aditivní míchání barev - jde o "sčítání" barev různě zbarveného světla. Čím je světlo intenzivnější, tím světlejší budou míchané barvy. Bílá vzniká při plné intenzitě všech základních barev.

ATAPI - Advanced Technology Attachment Packet Interface. Standard pro připojení mechaniky CD-ROM přes rozhraní Enhanced IDE (který používají nejmodernější počítače pro práci s pevným disky. Díky ATAPI standardu je nyní instalace mechanik CD-ROM mnohem snazší.

ALIASING - (schodovitost). Nechtěná zubatost šikmých čar, která se někdy objevuje na obrazech zobrazovaných na počítači. Grafika s nízkým rozlišením může například při zvětšení způsobovat nechtěnou schodovitost. Odstranění tohoto efektu se označuje anti-aliasing.

ASCII - American Standard Code for Information Interchange (Americký standardizovaný kód pro výměnu informací). Nejčastěji se označuje jako sada znaků ASCII a je to soubor 96 malých a velkých znaků plus 36 netisknutelných řídicích znaků. Použití vymyšlených znaků vyžaduje pro aplikaci speciální kód.

11.09.2007, 17:16 vytvořil Administrator