| Výuka > Principy počítačů > Sítě |

Sítě

Historie počítačových sítí

V 70. letech došlo ke vzniku potřeb vzájemného propojení jednotlivých počítačů, za účelem jejich vzájemné spolupráce. V začátku byly budována tzv. terminálové sítě, které umožňovaly současnou práci několika uživatelů na jednom počítači (v této době se jednalo o počítač sálový). Zásadní nevýhodou této koncepce byla naprostá závislost terminálů na ústředním počítači.

Potřeba řešení jednotlivých úloh bez uvedené závislosti vedla ke vzniku "počítačových sítí", které umožňují jednotlivým uživatelům současnou práci nejen v síti, ale i mimo ni. Rozvoj této novinky umožnilo především masové nasazování počítačů standardu IBM PC XT/AT v komerční sféře, které se projevilo dynamickým rozvojem sítí typu LAN ve všech možných oblastech (firmy, úřady, školy, atp.).

Počítačové sítě LAN patří do "rodiny" datových sítí, které členíme podle územního rozložení do tří skupin:

  1. WAN - veřejné datové sítě, jsou svým rozsahem neomezené, mohou zabírat území států, příp. i kontinentů
  2. MAN - městské datové sítě, zabírají území města, řádově v km. Vznikají propojením několika sítí LAN
  3. LAN - lokální datové sítě, zabírají území nepřesahující 1 - 2 km. Svým rozsahem pokrývají pracoviště, budovy, závody.

Každá z uvedených typů sítí používá své protokoly, což jsou soubory pravidel pro nakládání s přenášenými daty. Přesné definice těchto protokolů pak zaručují, že přenášená data nejsou změněna (znehodnocena), a to bez ohledu na protokoly, kterých bylo pro přenos použito.

11.09.2007, 15:11 vytvořil Administrator