| Výuka > Principy počítačů > Sítě LAN a jejich zařazení mezi datové sítě |

Sítě LAN a jejich zařazení mezi datové sítě

Sítě LAN mají své jednoznačné místo mezi datovými sítěmi, které vyplývá z jejich územní rozlehlosti. Tento typ sítí je typický následujícími znaky:

  • Přenosové médium (kabeláž) je ve vlastnictví uživatele (umístěno v uživatelově objektu)
  • Pro přenos se používají poměrně vysoké přenosové rychlosti (řádově MB)
  • Mají relativně nízkou chybovost, která vyplývá z používání poměrně kvalitních kabelů a ze skutečnosti, že síť neprochází otevřeným prostorem s výrazným rušením.

Funkce sítí PC-LAN

Síť LAN je vlastně několik počítačů (standardu PC) navzájem propojených takovým způsobem, aby byla umožněna jejich vzájemná komunikace. Uživatelům pak mohou poskytovat tyto služby:

  1. sdílení technických prostředků sítě (HW)
  2. sdílení dat
  3. elektronická pošta
  4. monitorování připojených uživatelů
  5. obrazová (hlasová) komunikace v rámci sítě

Struktura sítí PC-LAN

Počítače zapojené do sítě mohou plnit funkci SERVERu nebo pracovní stanice (WORKSTATION). Technickým vybavením (HW) se v zásadě lišit nemusí (ve skutečnosti se liší diametrálně - server je vždy nejvýkonnější počítač v síti), vždy se však liší svým programovým vybavením. Server by tedy měl být nejlepší počítač v síti, což technicky znamená nejvýkonnější procesor (či víceprocesorový systém), dostatek operační paměti (čím více, tím lépe) a samozřejmě patřičná disková kapacita, která se liší od typu použité sítě.

Pokud je síť koncipována jako server + stanice s lokálními disky, pak je možné na kapacitě pevného disku ušetřit (na druhou stranu se však nikdy nestane, že by na některém pevném disku serveru bylo moc volné kapacity). U sítě, kde jsou použity bezdiskové stanice se pak na pevném disku serveru mapují disky pro jednotlivé stanice a v tomto případě je vhodné používat tzv. disková pole RAID, což je v podstatě několik pevných disků, které mají navíc schopnost svého zrcadlení a tím i ochrany dat před jejich ztrátou.

11.09.2007, 15:15 vytvořil Administrator