| Výuka > Principy počítačů > Sériový port |

Sériový port

Sériové porty jsou jednou z nejstarších součástí počítačů. Jeho koncepce je jednoduchá: jedno vedení na vysílání dat, jiné na příjem dat a pár dalších vedení na regulaci toho, jak data na těchto dvou vedeních prohánět. Kvůli své jednoduchosti se sériový port hojně používá ke komunikaci osobního počítače se zařízeními, která si jen lze představit - od obecně známého modemu a tiskáren, až po kresílící a polohovací zařízení. Nejtypičtějším použitím sériového portu je připojení myši nebo modemu. Důvodem pro to je, že sériový port není při přenosu dat nijak zvlášť efektivní. Umí data přenášet sériově - po jednom jediném bitu (za sebou). Tento neefektivní přenos je však pro myš, která nepřenáší mnoho dat, postačující.

Sériový port se často objevuje jménem port RS232. Toto označení pochází od firmy Electronics Industries Association a je označením standardu, který určuje, jaké konektory se pro sériový port používají. Potíž je v tom, že výrobci periférií a dokonce výrobci počítačů tento standard často ignorují. Proto se pro sériový port používají jak 9 tak 25 pinové konektory. Postupem doby se ale přesto nepatrně tyto porty vyvíjely - zdokonaloval se zejména klíčový obvod tzv. UART. Většina starších PC má UART 8 250 s jednobajtovým bufferem, který má problémy s většími rychlostmi na portu než 19 200 bps. Nová PC mohou mít UART 16 550 se 16 B bufferem, který dokáže podporovat rychlosti přesahující 38 400 bps.

Při použití rychlostí až 115,2 kbps, je potřeba již speciální vysokorychlostní porty s velkými buffery. Standardní nastavení sériového portu je 8 datových bitů, žádná parita a jeden stop bit. Při řízení toku dat na portu je dávána přednost hardwarovému řízení pomocí signálů RTS/CTS.

Sériový port I/O adresa Přerušení
COM1 3F8H 4
COM2 2F8H 3
COM3 3E8H 4
COM4 2E8H 3

11.09.2007, 11:00 vytvořil Administrator