| Výuka > Principy počítačů > Sběrnice > Sběrnice MCA |

Sběrnice MCA

MCA byla navržena roku 1987 firmou IBM. Je to 32-bitová sběrnice s 32-bitovými adresovými vodiči a taktem 10 MHz. Zdálo by se, že je rychlejší než ISA, ale pozor - ISA má pouze 16 datových vodičů. MCA navíc umí pracovat s přenosovou rychlostí až 32 MB/s, což je 6× rychleji než sběrnicový systém XT. Podporuje tzv. Bus Mastering, což je sdílené řízení sběrnice.

Standard MCA umožňuje rozšiřujícím kartám převzít kontrolu nad sběrnicí a umožnit tak přímý přenos informací mezi periferními zařízeními, aniž by informace šly přes procesor. To znamená, že informace se mohou přímo přenášet z pevného disku do paměti, zatímco procesor vykonává jinou činnost. Tento typ sběrnice je však zcela nekompatibilní se sběrnicemi ISA. To, spolu s rozhodnutím firmy IBM požadovat od všech výrobců počítačů licenční poplatek za použití této architektury, zabránilo jejímu většímu rozšíření. Nabízí programové konfigurace přídavných desek a je méně choulostivá na rušení.

Sběrnice byla určena pro počítače PS/2. Její velkou nevýhodou byla nekompatibilita se sběrnicemi ISA.

10.09.2007, 21:05 vytvořil Administrator