| Výuka > Principy počítačů > Sběrnice > Sběrnice ISA |

Sběrnice ISA

 8 bitový slot ISA

8 bitový slot ISA

U počítačů XT se používala sběrnice s osmi datovými a dvaceti adresovými vodiči. Pro počítače AT vyvinulo IBM na jejich začátku sběrnici, která dostala název ISA. Pro tuto sběrnici je charakteristické, že spojuje procesor s diskem, grafickou kartou a ostatními vnějšími zařízeními - při veškeré komunikaci s nimi se využívá služeb sběrnice ISA.

 16 bitový slot ISA

16 bitový slot ISA

Nejdůležitějším parametrem sběrnice je její šířka a rychlost. ISA má šířku datových vodičů 16 bitů a adresových 24 bitů. Při rychlosti 8 MHz to jsou 2 byty za jeden takt procesoru, což znamená rychlost přenosu dat asi 5 MB/s. V době, kdy se na PC provozoval MS-DOS, byla tato hodnota dostačující. Nepřekonatelné problémy nastanou, když se na této sběrnici začne provozovat nějaký pořádný víceúlohový, víceuživatelský operační systém (Unix). Tehdy přestane šířka a rychlost sběrnice stačit. Na rychlosti sběrnice záleží, jak rychle se data dostanou např. z disku k procesoru, aby je mohl zpracovat, než bude procesor operačním systémem přidělen jinému procesu. Dalším problémem sběrnice ISA je její rozšiřitelnost. ISA totiž nedokáže rozeznat typ adaptéru zasunutý do jejího 16-bitového slotu a přizpůsobit se nové situaci. Tento neduh odstraňuje EISA a MCA.

Dalším neduhem je způsob zpracování vnějších přerušení. Počet vnějších přerušení, která se mohou v systému použít, je omezen. Systém přerušení tvoří kaskádně zapojené řadiče přerušení. Přerušení se obsluhují podle priority. U ISA se při instalaci rozšiřujících karet potýkáme často s kolizemi vnějších přerušení IRQ, překrytím paměťových míst vnějších zařízení atd. K dalším důležitým parametrům pro rozšíření počítače jsou adresy portů. Na řadiči IDE jsou tyto hodnoty adres "nasvičovány" pomocí jumperů (propojek). Můžeme je měnit jen tak, aby se nám nepřekryly adresy některých dvou zařízení. Adresy portů používá i  řadič  IDE nebo SCSI disků.

U architektury ISA je hlavní procesor s koprocesorem připojen po lokální sběrnici pouze k paměti. Pokud máme procesor 286 nebo 386SX, je tato lokální sběrnice široká 16-bitů pro data a 24bitů pro adresy. Pro procesory 386DX a všechny 486 je lokální datová sběrnice 32-bitová stejně jako adresová. Výkon u všech počítačů ISA se tedy zvyšuje nárůstem rychlosti hlavního procesoru, který tak může přistupovat rychleji do paměti a mít potřebná data k dispozici dříve.

ISA je tedy tou hlavní brzdou v počítači, který je jí vybaven. Výrobci brzy pochopili, že ISA je jen mezistupněm k novým sběrnicím. Objevili se totiž nové a rychlejší procesory, které ISA doslova dusí. Při použití DMA (rychlý přenos mezi vnějším zařízením a pamětí) se u ISA dají použít pouze bloky 64 kB a 128 kB.

10.09.2007, 21:14 vytvořil Administrator