| Výuka > Principy počítačů > Sběrnice |

Sběrnice

 Sběrnice

Sběrnice

To nejdůležitější na počítači je systém sběrnic. Něco jako páteř u člověka. Sběrnice je specifický druh rozhraní. Je to společný komunikační paralelní kanál a komunikace probíhá pomocí adresace jednotlivých částí. Fyzicky to je obvykle svazek vodičů, které propojují několik jednotek. Název sběrnice je odvozen od "sběru" signálů z různých zdrojů, takže na sběrnici mohou vysílat postupně různé jednotky. Z toho vyplývá, že je jedno společné vedení, které je současně pro několik jednotek. V mikropočítačích se používá obvykle několik sběrnic. Jsou použity buď na stejné úovni, nebo jsou uspořádány hierarchicky na několika úrovních a to počínaje sběrnicí na čipu procesoru a konče vedením mezi systémy.

Sběrnice je jednoduše řečeno skupina elektrických vodičů, které umožňují přenos signálů mezi různými komponenty počítače. Tyto vodiče zahrnují:

  • Datové vodiče
  • Adresové vodiče
  • Řídící vodiče (pro signály, které říkají jednotlivým částem systému co dělat)

Sběrnice umožní propojení více jednotek, které mohou pracovat s obousměrným tokem dat. Z tohoto důvodu je třeba zajistit přesnou souhru všech jednotek, protože ve stejném okamžiku nesmí být aktivní dva vysílače (došlo by ke kolizi signálů). Uvnitř čipu většinou sběrnice definuje výrobce podle vlastních potřeb. Směrem ven pak ale musí vytvořit standardizované podmínky připojení. Pro uživatele je pak důležitá šířka sběrnice vystupující ven (8, 16, 32bitů atd.). Dále je to rychlost přenosu dat včetně adres a elektrické parametry sběrnic.

Na desce plošných spojů může uživatel volit typ svých sběrnicových spojení. Návrhář a výrobce systémů většinou dbá na to, aby všechny desky byly kompaktní s jednou sběrnicí. Některé sběrnice mají omezenou použitelnost z hlediska datové nebo adresové sběrnice.

Sběrnic je celá spousta, a proto zde probereme jen ty nejpoužívanější, se kterými je možné se v praxi setkat.

K důležitým parametrům sběrnice patří tzv. základní frekvence sběrnice. Je to frekvence (rychlost komunikace), od které jsou odvozovány všechny ostatní frekvence v počítači. Na této frekvenci komunikuje procesor s pamětí. Obvyklá hodnota základní frekvence je 66 MHz. Dnes se přechází na základní frekvence 100 až 133 MHz

10.09.2007, 21:13 vytvořil Administrator