| Výuka > Principy počítačů > Rozhraní (interface) > FAT |

FAT

Tabulka obsazení disku je vždy umístěna za Boot Recordem a zpravidla bývá ve dvou identických kopiích (FAT1 a FAT2). FAT2 je těsně uložena za FAT1. Délka tabulky je proměnná, minimálně však obsazuje 2 sektory. Jsou v ní uloženy informace o tom, jak je disk obsazen. Její jednotlivé položky mohou mít délku 12bitů (u disket popř. některých pevných disků) nebo 16 - 32bitů (u pevných disků).

V každé jednotlivé položce tabulky je udáno číslo, které udává cluster, jenž je obsazen. Tudíž délka položky v tabulce se řídí podle toho, kolik je třeba adresovat clusterů. Např. do dvanácti bitů je možné zakódovat číslo 0 - 4095. To znamená, že tabulka s délkou položky 12bitů se použije tam, kde je potřeba adresovat maximálně 4096 clusterů. Ve skutečnosti je možné adresovat ještě o něco méně clusterů, protože některé kód jsou vyhrazené pro jiná označení.

Vyhrazené kódy

Délka položky Význam
12 bitů 16 bitů  
000h 0000h Volný cluster
002h-FEFh 0002h-FFEFh Hodnoty rezervované pro obsazený cluster
FF0h-FF6h FFF0h-FFF6h Rezervovaný cluster
FF7h FFF7h Vadný cluster
FF8h-FFFh FFF8h-FFFFh Poslední cluster přidělený souboru

10.09.2007, 22:32 vytvořil Administrator