| Výuka > Principy počítačů > Rozhraní (interface) > EIDE |

EIDE

Pevným diskům rostla stále více kapacita a rozhraní IDE umožňovalo připojení disků s maximální kapacitou 528 MB. Velkou nevýhodou byl počet současně připojitelných zařízení k tomuto rozhraní. K rozhraní IDE bylo možno připojit pouze dvě disková zařízení. Uživatelé počítačů sice mohli použít rozhraní SCSI, ale to bylo příliš drahé.

Tyto nedostatky vyřešilo nové rozhraní nazvané EIDE - Enhanced IDE (Rozšířené IDE). Rozhraní EIDE definuje dva samostatné kanály IDE. Na každý kanál představující jeden plochý kabel lze připojit dvě jednotky. A to buď pevný disk nebo i CD-ROM mechaniku. Podle počtu zapojených jednotek rozlišujeme tři možnosti identifikace každé z nich. Pokud je na jednom kanálu připojena pouze jedna jednotka, je takováto jednotka nastavena pomocí propojek (switch, jumper) jako "Drive Only". V případě připojení dvou jednotek na jednom kanálu je první z nich nastavena jako "Master" a druhá jako "Slave".

Vzhledem k tomu, že předchůdcem tohoto rozhraní bylo rozhraní IDE, lze k tomuto rozhraní připojit i kterýkoli starší disk IDE. Toto rozhraní je v současné době nejvíce používáno, neboť poskytuje poměrně vysoký výkon ( PIO MODE 4, ULTRA ATA, ...), ale hlavně díky stále se snižujícím cenám těchto zařízení.

Parametry disků EIDE

Rozhraní Max. přenos. rychlost Konektor Kabel CRC
DMA Mode 1 11,1 MB/s 40-pin IDE 40-pin ne
Multi-word DMA Mode 1 13,3 MB/s 40-pin IDE 40-pin ne
Multi-word DMA Mode 2 16,6 MB/s 40-pin IDE 40-pin ne
Ultra ATA Mode 2 33,3 MB/s 40-pin IDE 40-pin ano
Ultra ATA Mode 4 66,6 MB/s 40-pin IDE 80-pin ano

10.09.2007, 22:27 vytvořil Administrator