| Výuka > Principy počítačů > Připojení a konfigurace počítače v síti |

Připojení a konfigurace počítače v síti

Windows9x v síti

Před nedávnem jsme se ještě setkávali se sítěmi pod operačním systémem Windows9x, či WindowsNT. U takovéto sítě je ještě třeba brát ohled na HW stránku celé sítě. To je dáno minimálními požadavky těchto operačních systémů - 486DX/33, 8 MB RAM. Uvedená konfigurace není minimální ale "minimálně optimální". Windows9x a NT jsou 32 bitové OS, a tedy podporují technologii 32 bitového přístupu. Navíc jsou to operační systémy multitaskingové a NT je dokonce systém víceprocesorový. V současné době se čím dál častěji setkáváme se sítěmi pod OS LINUX, Windows 2000 či XP atp.

Připojení počítače do sítě

Jelikož je v manuálu uvedeno, že tento OS plně rozpozná zařízení, která jsou tzv. PLUG&PLAY, měl by se při instalaci síťového adaptéru sám Windows postarat o jeho korektní začlenění do systému. Korektním začleněním je myšleno zavedení správného ovladače (driveru) a tím funkční uvedení síťového adaptéru pro jeho další použití. Zkušenější uživatel však nespoléhá na tuto vlastnost a konfiguraci adaptéru provádí sám.

Přidání síťového adaptéru do Windows9x

Nejprve je nutné v Ovládacích panelech Přidat nový HW. Pokud si chcete být jisti tím, že se síťový adaptér nainstaluje přesně podle pokynů od výrobce, pak zvolte možnost, kdy Windows nebudou detekovat nový HW, ale vy jej vyberete v seznamu. Novým HW je v tomto případě Síťový adaptér. Ke každému adaptéru by měl být dodáván ovladač (driver) na disketě či CD-ROMu. Windows Vám sice nabídnou seznam ovladačů, které jsou začleněny do instalace na CD disku Windows. Pokud ale vlastníte disketu od výrobce, pak je lepší použít ovladače z ní, neboť s největší pravděpodobností budou již aktualizované oproti ovladačům z Windows.

Pokud náhodou u síťového adaptéru tyto ovladače nejsou, je možné vybrat ovladač z výše zmiňovaného seznamu. Zde pak doporučuji nainstalovat ovladač NE2000, který je univerzální. V tomto případě je ale nutné zjistit, zda instalovaná síťová karta tento standard podporuje. U starších síťových karet byl tento standard NE1000. Po správném nahrání ovladače do systému je uživatel vyzván k další konfiguraci sítě. Ta spočívá v zadání jména počítače, pracovní skupiny a jednoduchém popisu počítače (tato volba nemusí být vyplněna, je nepovinná).

Konfigurace sítě

 Okno přidání nové součásti

Okno přidání nové součásti

Síť se konfiguruje ve Vlastnostech sítě na záložce Konfigurace. je pak třeba nastavit pár parametrů tak, aby pak byla síť funkční.

Jako první se většinou definuje Klient sítě. Ten se volí podle typu použité sítě. Dále se pak definuje adaptér (pokud již však není nadefinován automaticky). Poté se definují protokoly a nakonec služby. Protokoly jsou důležité pro správný chod sítě. Nejčastěji jsou používány IPX/SPX a TCP/IP. U starších síťových adaptérů bylo možné se setkat ještě například s NetBEUI. Pro Novellovské sítě se nejčastěji pak používá protokol Novell IPX ODI. Služby jsou nedílnou součástí síťování, ale zejména činnosti při provozu sítě. Je možné si vybrat služby, které zajistí Sdílení souborů a tiskáren jak v sítích Microsoft, tak i NetWare, nastaví počítač jako WWW server a podobně.

Další důležité nastavení je Sdílení souborů a tiskáren. Tato volba umožňuje zviditelnit ostatním účastníkům připojeným v síti sdílet vaše prostředky (Složky, Disky, ...) a Tiskárny, Plottery, atp. Pokud není nastaveno Sdílení souborů, pak nebude počítač vidět v seznamu Okolních počítačů, i když vše pracuje správně.

K důležitým nastavením patří nastavení protokolů, které bude síťový adaptér používat. Pokud se jedná o jednoduchou síť se schopností sdílení a malého Intranetu (či Internetu), pak je nutné mít obě hodnoty zapnuty. Tyto dvě hodnoty jsou dány přiřazenými protokoly, které buď přidal uživatel, nebo byly přidány automaticky při volbě Klienta sítě.

Mezi poslední nastavení patří nastavení protokolů. My se zde zmíníme pouze o nastavování protokolu TCP/IP, které je složitější a je zde více pojmů, než u nastavování ostatních protokolů, které bývají nastaveny automaticky.

Ve vlastnostech protokolu TCP/IP je možno provést velkou spoustu nastavení. Vezmeme si tedy jedno po druhém a osvětlíme si jednotlivé možnosti. Na kartě Adresa IP, je možné zadat IP adresu daného počítače.

IP adresa počítače je jeho 32bitová adresa (32bitové číslo), která je složena ze 4 částí z nichž každá obsahuje 8-mi bitovou informaci (proto žádné z těchto čtyř čísel nesmí být větší než 255). Tato 32bitová adresa má dvě části. Jedna identifikuje jednotlivý počítač, druhá pak síť, ke které počítač náleží.

Jak jsme se již dozvěděli, IP adresa jednoznačně identifikuje počítač. I když je v částečně čitelném tvaru (čtyři čísla oddělená tečkou), pracuje se s ní poměrně složitě. Protože se každá IP adresa vztahuje k jednomu konkrétnímu počítači, bylo poměrně jednoduché vytvořit na Internetu systém pro pojmenování hostitelů. Postupem času se vyvinula přesně definovaná množina pravidel pro pojmenování počítačů spolu se službou pro vyhledávání jmen. Tato pravidla a vyhledávací služba se spolu nazývají Systém pojmenování domén - DNS. Doména je potom pojmenovaná skupina hostitelů sítě, a pokud znáte jméno počítače a to, do které domény náleží, je určitě jednodušší si představit, kde se na Internetu nachází, než kdybyste měli jen jeho IP adresu.

Na kartě Konfigurace DNS, je možné nastavit zda se DNS bude využívat či ne. V případě že ano, jsou k dispozici prvky, které je nutno nastavit a uvést tedy činnost DNS do provozu. Z toho vyplývá, že náš počítač se bude jmenovat:

160.217.217.6 nebo chirurgie12.hospital.nebe.cz

 Užitečné operace

To by bylo ke konfiguraci protokolu TCP/IP vše. Nyní je možné znovu nastartovat systém. Potom bude na pracovní ploše ve Windows9x zobrazena ikonka Okolních počítačů, kde je s pomocí pravého tlačítka možno provádět spoustu užitečných operací. Je možné připojit k vašemu počítači síťovou jednotku, která se poté bude chovat, jako další disk uvnitř počítače, ale co je důležité, je možné (a zároveň nejrychlejší) měnit vlastnosti sítě o kterých jsme se zmiňovali doposud. Síťové vlastnosti je též možné upravovat přes Panely nástrojů.

Pokud se chceme podívat, jaké počítače jsou zrovna v síti k dispozici, pak se stačí podívat přes ikonu Okolních počítačů, kde se nám ukáže jednak seznam počítačů v dané pracovní skupině, a navíc ještě položka Celá síť, která nám zobrazí všechny pracovní skupiny, které jsou v dané síti vytvořeny.

Sdílení

 Sdílená složka

Sdílená složka

Sdílení je možné nastavit s pomocí pravého tlačítka myši na objektu, který má být sdílen. Uživatel poskytující sdílenou složku je pak vybízen k nastavením, která bude daná složka mít. Je možné provést i ochranu heslem proti nepovolaným uživatelům. Podle zadaného hesla bude přiřazen i příslušný přístup k datům. Pokud chcete, aby byla daná složka přístupná všem bez hesla, heslo neuvádějte. V opačném případě jste dotázání na zopakování zadaného hesla a tyto vlastnosti se posléze nastaví dané složce.

Na úplný závěr ještě jedna malá poznámka: "Kupujte pouze síťové produkty od renomovaných firem a výrobců, předejdete tak spoustě problémů, které se mohou vyskytnout při instalaci sítě".

11.09.2007, 16:33 vytvořil Administrator