| Výuka > Principy počítačů > Polovodiče typu P |

Polovodiče typu P

 Polovodiče typu P

Polovodiče typu P

Polovodič s děrovou vodivostí se označuje jako typ P. Zabuduje-li se do krystalové mřížky křemíku atom trojmocného prvku jako je například Indium, chybí mu jeden valenční elektron pro plné obsazení kovalentní vazby se čtyřmi atomy křemíku. Vznikne díra bez vzniku volného elektronu. Vodivost způsobená děrami se nazývá děrová vodivost polovodiče. Vodivost je pozitivní (kladná), proto jde o typ P. Příměsové atomy jsou příjemci vazbových elektronů, a proto hovoříme o tzv. akceptorech.

Na obrázku je příměsový prvek (indium) znázorněn modře, elektrony, které tvoří vazbu s křemíkem jsou fialové a chybějící elektron je znázorněn jako fialový kroužek s otazníkem.

09.09.2007, 22:07 vytvořil Administrator