| Výuka > Principy počítačů > Polovodiče typu N |

Polovodiče typu N

 Polovodiče typu N

Polovodiče typu N

Polovodiče typu N jsou polovodiče s elektronovou vodivostí (s negativní vodivostí N). Vznikne vpravením vícevalenčního atomu do krystalové mříže polovodiče. Například nahradíme-li některý atom čtyřmocného křemíku pětimocným atomem fosforu (substituční atom). Fosfor má pět valenčních elektronů. Při jeho zabudování do krystalové mřížky se čtyři z nich zúčastní kovalentní vazby, čímž plně zastoupí čtyři elektrony chybějícího atomu křemíku. Pátý elektron se však již v chemické vazbě nemůže uplatnit. Zůstává velmi slabě vázaný na původní atom fosforu, takže již při poměrně nízké teplotě se od něho odpoutá a stane se volným elektronem. Nevznikne však díra, proto v křemíku znečištěném fosforem je nadbytek volných elektronů. Příměsové atomy jsou dárci vazbových elektronů, a proto hovoříme o tzv. donorech.

Na obrázku je příměsový prvek (fosfor) znázorněn žlutě, elektrony, které tvoří vazbu s křemíkem jsou fialové a přebytečný - volný - elektron je znázorněn zeleně.

09.09.2007, 22:04 vytvořil Administrator