| Výuka > Principy počítačů > Počítače von Neumannovské architektury |

Počítače von Neumannovské architektury

 EDVAC

EDVAC


Rok 1945 se stává rokem velkých počítačů - v červnu John von Neumann navrhl a popsal první počítač s uloženým programem, který byl později postaven pod názvem EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer).


Tím dal základ dnes běžně používanému pojmu "počítač s von Neumannovo architekturou".


 von Neumannova architektura

von Neumannova architektura


 ENIAC5

ENIAC5

V listopadu 1945 John W. Mauchly a J.Presper Eckert se spolupracovníky na University of Pennsylvania dokončili tajný projekt pro Balistické laboratoře americké armády - programovatelný kalkulátor s názvem ENIAC (Electronic Numerator, Integrator Analyzer and Computer). Připomíná Harvard Mark I., ale jeho veškeré komponenty jsou elektronické. Váží 30 tun, pokrývá plochu asi 310 m2 a díky svým sedmnácti a půl tisícům elektronek má spotřebu kolem 140 kW.

 Harvard Mark II

Harvard Mark II

Rok 1947 je pro Aikena a jeho tým velice úspěšný. Dokončují totiž Harvard Mark II. Harvard Mark II. obsahuje přes 13 000 relé, které používá jak ve svých padesáti registrech, tak i v aritmetických jednotkách.

V srpnu 1947 byl učiněn první oficiální záznam o tom, že se v počítači objevil "brouk" (bug). Jeden z techniků totiž našel v Harvard Mark II spálenou můru, kterou pravděpodobně přilákalo teplo a světlo z elektronek, a svědomitě o tom sespal zprávu doplněnou i přiloženými pozůstatky, nebohé můry. brouk

První dochovaný "brouk" (bug)

Zábavné na této příhodě je, že pojem brouk se předtím už jako označení chyby v počítači běžně používal.

V témže roce si Frederick Viehe z Los Angeles nechává patentovat používání paměti s magnetickým jádrem. Paměť založenou na principu magnetického válce vynalezlo nezávisle na sobě několik lidí a byly zkonstruovány její první exempláře.

 Úprava analogového signálu

Úprava analogového signálu

Tím se v podstatě začal blížit konec počítačů první generace. Maximálního rozvoje dosáhl v 60. a 70. letech analogový počítač, jež byl později vytlačen číslicovým.

 SAPO

SAPO

Nesmíme však zapomenout na český počítací stroj, SAPO (SAmočinný POčítač), který jako první využil v 50. letech myšlenky paralelního procesu. Sestával ze tří nezávisle na sobě pracujících procesorů. Výsledek tří nezávisle probíhajících operací se určoval v případě rozdílu "hlasováním": za správnou byla prohlášena hodnota shodující se ve dvou ze tří bloků počítače.

Nástupcem počítače SAPO byl EPOS, jež navrhl právě počítač SAPO ještě před tím, než shořela reléová jednotka, která již nebyla nikdy opravena.

09.09.2007, 10:57 vytvořil Administrator