| Výuka > Principy počítačů > Počítače 1. generace |

Počítače 1. generace

Jedná se o počítače na bázi elektronek. K jejich převratnému rozvoji došlo především za druhé světové války a to nejen ve Spojených státech a Velké Británii, ale i v nacistickém Německu. Právě v Německu vyrobili Konrad Zuse a Helmut Schreyer v roce 1938 prototyp mechanického binárního programovatelného kalkulátoru. Ten se původně jmenoval V1, ale stejně jako u jeho všech následovníků se V změnilo na Z, takže se jedná o kalkulátory Z1, Z2...

 Z1

Z1

Z1 pracoval s čísly s plovoucí řádovou čárkou, které mají šestnáctibitovou mantisu, sedmibitový exponent a znaménkový bit. Pro realizaci vlastní paměti jsou celkem úspěšně použity kluzné kovové díly, ale aritmetická jednotka už tak dobrá není. V roce 1939 už Zuse se Schreyerem vyvíjejí Z2, který spojuje osvědčenou paměť a novou releovou aritmetickou jednotku. Kvůli Zuseovu odvedení k vojsku se ale práce na projektu na jeden rok zastavila.

 Complex Number Calculator

Complex Number Calculator

V roce 1940 dokončují Samuel Williams a George Stibitz v Bellových laboratořích kalkulátor, který je schopen pracovat s komplexními čísly. Pojmenovali jej Complex Number Calculator, později známý jako Model I Relay Calculator. V logických částech jsou použity telefonní přepínače. Čísla jsou zadávána v kódu BCD +3. Tento systém vyžaduje menší počet relé než původní BCD.

 Atanasoff-Berry Computer

Atanasoff-Berry Computer

Léto 1941 se zapsalo do dějin výpočetní techniky především díky Johnu V.Atanasoffovi a Cliffordu Berrym, kteří dokončili speciální kalkulátor na řešení souběžných lineárních rovnic, později nazvaný ABC (Atanasoff-Berry Computer).

Jako primární paměť měl šedesát padesátibitových slov uložených v podobě kondenzátorů na dvou otáčivých bubnech. Svojí podstatou se jednalo o předchůdce dnešních dynamických pamětí vč. podmínky realizace obnovovacích cyklů. Taktovací kmitočet byl 60Hz (součet trval celou jednu sekundu). Množství chyb v tomto systému se nikdy nepodařilo stlačit pod 0,001 %, což nebylo dosti povzbudivé.

 Z3

Z3

V zimě 1941 byl dokončen Z3 - první fungující programovatelný kalkulátor na světě. Pracuje s čísly s plovoucí desetinnou čárkou, které mají až čtrnáctibitovou mantisu, sedmibitové exponenty a znaménkový bit. Jeho paměť obsáhne 64 těchto čísel, na což potřebuje přes 1400 relé, dalších 1200 jich je v aritmetické a řídící jednotce. Z3 zvládá 3 až 4 součty za sekundu, na násobení potřebuje 3 až 5 vteřin. Se svou malou pamětí se ale vůbec nehodil pro řešení rovnic, pro něž byl původně sestrojen.

 ASCC Harvard Mark I

ASCC Harvard Mark I

V lednu 1943 Howard H.Aiken a jeho spolupracovníci na Harvardské univerzitě (Cambridge, Messachussetts), podporováni IBM (International Business Machine - 1924), uvedli do provozu první široce známý programovatelný kalkulátor ASCC Mark I (Automatic Sequence-Controlled Calculator Mark I) (byl dlouhý téměř 16 metrů, vážil pět tun, celkem obsahoval na třičtvrtě milionu součástek a o něco málo přes 800 km drátových spojů), také nazývaný Harvard Mark I.

Mark I. byl elektronický reléový počítač, tzn. že používal elektrických impulsů k tomu, aby hýbal s mechanickými částmi.

 Colossus

Colossus

V dubnu 1943 zkonstruovali Max Newman a Wynn Williams se spolupracovníky v anglickém Bletchly počítač nazvaný po britském kreslíři karikatur moderních strojů Heath Robinson. Jednalo se o dešifrovací stroj používající kombinovanou elektronickou a reléovou logiku. Data jsou načítána opticky fantastickou rychlostí 2000 znaků za sekundu ze dvou smyček papírové pásky. Prosinec 1943 se stává měsícem "zrození" prvního prototypu ze série Colossus.

Jedná se o následovníka Robinsonů, je plně elektronický, jeho logika je postavena na 2400 elektronkách, každá z pěti čteček papírové pásky pracuje rychlostí 5000 znaků za sekundu. Na přelomu let 1944 a 1945 je téměř dokončen Z4, Z3 je zničen a Z4 se po válce (v roce 1950) uvádí do provozu po dlouhé přestávce ve sklepě.

08.09.2007, 23:30 vytvořil Administrator