| Výuka > Principy počítačů > Počítače 0. generace |

Počítače 0. generace

 Kalkulátor Vannenara Bushe

Kalkulátor Vannenara Bushe

V následujících letech došlo na tomto poli k dalším významným objevům. Roku 1931 byl Vannenarem Bushem vyvinut kalkulátor pro řešení komplexních diferenciálních rovnic, které po dlouhou dobu zanechávaly vědce a matematiky na rozpacích. Tento stroj byl téměř obřích rozměrů s mnoha táhly a ozubenými koly. Významné jsou též pokusy s využitím elektromagnetických relé, kterými se od roku 1937 zabýval v USA Howard H. Aiken. John V.Atnasoff, profesor na Iowa State University, a jeho žák Clifford Berry, se snažili o zmenšení Bushova stroje na řešení diferenciálních rovnic. Za výchozí bod svých úvah brali teorii binární algebry, podle níž je možné jakoukoli matematickou rovnici považovat za správnou nebo za nesprávnou.

Tuto teorii vypracoval v polovině 19. století George Boole. Jejím rozšířením na elektronické obvody v podobě nul a jedniček, Atanasoff a Berry vyvinuli v roce 1940 první plně elektronický počítač.

07.09.2007, 18:18 vytvořil Administrator