| Výuka > Principy počítačů > Pípání při testování systému |

Pípání při testování systému

Award BIOS, se ohlašuje velmi stručně. Jedno dlouhé pípnutí následované dvěma krátkými informuje pouze o chybě grafické karty, která nemůže na monitoru zobrazit chybové hlášení. Dvě krátká písknutí znamenají drobnou chybu, která však nemá vliv na spuštění operačního systému (stiskem F1 lze pokračovat v natažení OS). Jedno písknutí znamená, že je vše v pořádku. A počítač je připraven k práci.

AMI BIOS je při svém pípání sdělnější (vydává různý počet tónů stejné délky). Jejich význam udává následující tabulka:

Počet tónů Význam
jeden Chyba obnovování paměti RAM (Refresh)
dva Chyba parity paměti RAM
tři Chyba základní paměti RAM o kapacitě 64 KB
čtyři Vadný časovací obvod
pět Chyba procesoru
šest Adresové vedení A20 nepracuje správně
sedm Chyba přerušení, výjimečný stav procesoru
osm Vadná paměť grafické karty
devět Nesprávný kontrolní součet paměti ROM
deset Vadná paměť CMOS (Setup)
jedenáct Vadná paměť cache

10.09.2007, 21:35 vytvořil Administrator