| Výuka > Principy počítačů > Pevné disky a diskety > Technika záznamu MFM |

Technika záznamu MFM

Tato technika vychází z předešlého způsobu kódování a oproti němu jsou tu některé reverzace vypuštěny počet reverzací potřebných k záznamu stejné délky se snižuje na polovinu. Synchronizační značky na začátku každého bitového intervalu se neprovádějí. Provedou se pouze ty, které jsou mezi dvěma po sobě následujícími nulami.

10.09.2007, 22:12 vytvořil Administrator