| Výuka > Principy počítačů > Pevné disky a diskety > Technika záznamu FM |

Technika záznamu FM

U této techniky se na začátku každého bitového intervalu zapíše synchronizační značka. Jestliže je další hodnota datového bitu logická jednička, provede se uprostřed bitového intervalu další reverzace. Když je hodnota nula, reverzace se neprovede. Celkově je potřeba na záznam každého bitu 1-2 reverzace.

10.09.2007, 22:11 vytvořil Administrator