| Výuka > Principy počítačů > Paralelní port |

Paralelní port

Od svého uvedení byl paralelní port - často také nazývaný port Centronics - synonymem port pro tiskárny. Pro zasílání dat z počítače do nějakého modelu tiskárny lze ale též použít sériový port. Ten však posílá data bit po bitu přes jednosměrné vedení. Paralelní port může poslat současně několik bitů přes osm souběžných vedení (vedle sebe). Po dobu, kdy sériový port vysílá jeden bit, paralelní port vysílá celý byte. Paralelní spojení má jeden neduh. Napětí ve všech vedeních vytváří tzv. přeslech, což je situace, kdy se napětí přelévá z jednoho vedení do druhého (zrovna tak, jako je někdy slyšet v telefonu cizí hovor, který se připletl do spojení). Přeslechy bývají horší na delších paralelních kabelech (linkách) a hranice délky většiny paralelních spojení leží někde u 3 metrů.

Paralelní port I/O adresa Přerušení
LPT1 378H 7
LPT2 278H 5

Paralelní port se však nepoužívá jen pro tiskárny, ale často je tento port používán k propojení dvou počítačů, připojení modemu, atp. Připojení k druhému počítači je přes tento port velmi snadné a i cenově dostupné. Je však potřeba software, který tuto komunikaci zprostředkuje (M602, NC, Přímé propojení kabelem W95, atp.)

Momentálně se můžeme setkat se čtyřmi druhy paralelních portů. Jsou to:

 • Čtyřbitový paralelní port

  Tzv. Centronics, Pochází z původního IBM PC/XT, jeho rychlost přenosu je 40 - 60 kB/s

 • Osmibitový paralelní port

  Tzv. SPP - Standard Parallel Port. Jde již o obousměrný (bi-directional) osmibitový port, který pracuje ve třech módech:

  • Compatibility Mode (Centronics mode) - mód používaný k přenosu dat z počítače do tiskárny, rychlost přenosu je 100 - 200 kB/s (pouze výstup)
  • Nibble Mode - pro vstup dat do PC, využívá pěti linek z periferního zařízení pro indikaci stavu tohoto zařízení tak, že zařízení pošle osm bitů dat posláním dvou tzv. nibbles ve dvou přenosových cyklech. Rychlost tohoto reverzního módu je 50 kB/s.
  • Byte Mode - druhá možnost reverzního módu pro obousměrnou komunikaci, na rozdíl od Nibble módu využívá osmi linek a v jednom přenosovém cyklu pošle osm bitů, rychlost přenosu je 80 - 300 kb/s (pouze vstup).

  Dnes již mnoho paralelních portů využívá tzv. FIFO buffer pro přenos dat v tomto módu, čímž se zvýší přenos dat na 500 kB/s).

 • EPP (Enhanced Parallel Port)

  EPP byl vyvinut pro zrychlení komunikace obousměrnou metodou, pracuje s osmibitovým vstupem i výstupem a podporuje více zařízení na jednom portu, rychlost přenosu je 0,5 - 2 MB/s.

 • ECP (Extended Capabilities Port)

  ECP využívá také obousměrný osmibitový přenos dat, je určen pro vysokorychlostní přenos bloků dat zejména v multitaskovém prostředí a zahrnuje podporu datové komprese RLE (Run Length Encoding), využívá přímý přístup do paměti (DMA), rychlost přenosu dat může být vyšší než 2 MB/s.

K tomu, abychom plně využili rychlosti portů EPP či ECP, musí být splněny následující tři podmínky:

 1. paralelní port musí být schopen pracovat v tomto módu
 2. ovladač portu musí umožňovat práci v tomto módu
 3. periferní zařízení musí být přizpůsobeno k práci v tomto módu

V jednom počítači umožňuje BIOS až čtyři rozhraní pro tiskárnu, ve skutečnosti existují pouze dvě adresy pro LPT (378H nebo 278H). Firma HERCULES však distribuovala ve své době velmi úspěšné grafické karty doplněné o další paralelní port, který byl umístěn na adrese 3BCH. Tato adresa byla časem zahrnuta jako další možná adresa LPT, ale nepodporují ji všichni výrobci. Většina počítačů má jeden, výjimečně dva paralelní porty.

11.09.2007, 11:10 vytvořil Administrator