| Výuka > Principy počítačů > Paměti > Zásobníková paměť |

Zásobníková paměť

Pro zásobník je charakteristické, že informace, která do něj byla uložena jako poslední je první na řadě pro zpracování. Paměťový přístup probíhající podle těchto pravidel se označuje anglickou zkratkou LIFO (Last In First Out - poslední dovnitř, první ven).

10.09.2007, 13:35 vytvořil Administrator