| Výuka > Principy počítačů > Paměti > Reléové paměti |

Reléové paměti

Reléové paměti pracují ve dvojkové soustavě tedy, pokud je relé sepnuto, prochází jím proud a na výstupu je považována hodnota 1. Při rozepnutém kontaktu relé je považována na výstupu hodnota 0. Tyto prvky přebírané z telegrafie byly vzhledem k opalování kontaktů dost nespolehlivé a navíc hlučné a rozměrné.

Zajímavost: Počítač Z3 obsahoval 2600 relé.

10.09.2007, 13:25 vytvořil Administrator