| Výuka > Principy počítačů > Paměti > Paměť typu fronta |

Paměť typu fronta

Pro frontu platí, že data dříve zapsaná, jsou také dříve zpracována. Takovýto přístup bývá označován zkratkou FIFO (First In First Out - první dovnitř, první ven). Realizace paměti typu fronta je náročnější než v případě zásobníku, neboť po každém výběru je nutné zajistit posun zbývajících informací o jednu dopředu.

10.09.2007, 13:36 vytvořil Administrator