| Výuka > Principy počítačů > Paměti > Paměť ROM |

Paměť ROM

V paměti typu ROM (Read Only Memory) jsou uloženy základní obslužné programy počítače, které jsou nezbytné pro zahájení jeho činnosti (programové vybavení nejnižší úrovně). Obsah této paměti zůstává zachován i po vypnutí počítače a jsou zde uloženy:

  • testovací program základních technických prostředků počítače (POST - Power On Self Test)
  • zaváděcí rutina operačního systému (tzv. technický zavaděč)
  • obslužné programy základních technických prostředků počítače a jeho standardních přídavných zařízení tzv. BIOS (Basic Input Output System)

Kapacita této paměti je u počítačů využívána v rozsahu 8 kB až 64 kB nebo 64 kB až 128 kB.

Obsah a využití paměti typu ROM v počítači leží mimo možnost ovlivnění uživatele. Vyjímku tvoří dopňování konfigurace počítače o nestandardní přídavná zařízení, kdy je třeba zajistit bezkonfliktní adresování rozšířeného BIOSu v rámci systému celého počítače.

Paměť ROM vzniká trvalým zápisem (zapečením) informace. Buňka paměti je představována elektrickým odporem nebo pojistkou. Výrobce pak některé z nich přepálí. Přepálené buňky proud nevedou, mezi jejich konci se objeví napětí, čili nesou informaci o logické jedničce. Napoka neporušené prvky vedou proud a jsou tedy nositelem logické nuly. Jedná se o paměť pouze pro čtení, jelikož zapsat do ní lze pouze jednou.

10.09.2007, 16:34 vytvořil Administrator